Hoppa till innehåll

Lukas Malte Hoffmann
Hi, Who Are You?
4.2-27.2.2022

I utställningen ”Hi, Who Are You?” visar Lukas Malte Hoffmann en serie skulpturer, videor och teckningar som har sina rötter i en arbetsprocess som pågått de senaste två åren. Verken i utställningen har alla kopplingar till igenkänning.

Igenkänning kan vara en inre kognitiv process som sker i förbifarten, utan att vi lägger märke till det. Det kan också vara ett socialt verktyg och ett maktredskap, att känna igen eller inte. Även när igenkänning utförs av teknologi sker det som en kombination av sociala och kognitiva processer som integrerats i teknologin.

Vad händer om förmågan att känna igen sig själv och sin omgivning omkullkastas t.ex. efter en olycka? Hur förhåller vi oss till den våldsamma makt som kan finnas i igenkännandet? Vad händer om igenkännandet utförs av teknologi som en inte känner igen?

Genom en öppen konstnärlig undersökning av repetition, mönsterigenkänning, taktilitet, text och texter närmar sig utställningen olika aspekter av dessa skeenden, och hur de påverkar både individer och sociala relationer.

Lukas Malte Hoffmann är en konstnär hemma från Tyskland, baserad I Finland, för tillfället i Pro Artibus residens i Ekenäs tillsammans med sin partner Corinna Helenelund. Med stöd av intersektionell feminism och affektteori undersöker han i sin konstnärliga verksamhet hur teknologiska system och praktiker på olika sätt förkroppsligas.

Lukas har en magister i konst från the Dutch Art Institute (2020), Hans senaste verk har visats på utställningen ‘Baitball 2’ på Palazzo San Giuseppe i Italien (2021), på Pro Artibus sommarutställning ’Oasis’ i Ekenäs (2021), och i installationen ‘Midsummer Rose’ på Outo Olo i Helsingfors (2021).

Med tack till Centret för konstfrämjande, Svenska Kulturfonden, Hélène och Walter Grönqvists Stiftelse samt Pro Artibus för deras stöd.