Hoppa till innehåll

Senior-Kultis

Senior-Kultis och Borgå stads kultur- och fritidsprogram för seniorer. Verksamheten riktar sig till både seniorer som bor hemma eller i service- och grupphem. De olika aktörerna i staden erbjuder mångsidiga program och verksamheter för seniorer.

Kulturtjänster

I Borgå stads servicehus och servicehem ses det under året 2022 växlande konstutställningar av flera konstnärer. Utställningarna byts var tredje månad. Dessutom erbjuds digitala kulturtjänster samt utställningar på museer och i stadens offentliga utställningslokaler. För maj (16.5) planeras evenemanget Vi äter tillsammans i Konstfabrikens fabrikshall. Mer information om evenemanget kommer i mars–april, beroende på rådande situation för smittsjukdom.

Seniordisco

Seniordisco i Tehdassalen 7.11 kl. 14-16 i samarbete med Petra Bärlund-Hämäläinen och Systrarna och Simos inom den kreativa förmedlingen. Ytterligare information om händelsen följer i oktober.

Medborgarinstitutet

Medborgarinstitutet erbjuder streamade föreläsningar, distanskurser och Ikis-tupa för seniorer. Medborgarinstitutets närundervisning har inletts igen i början av februari. Kalevaladagens videoproduktion kan ses på Borgå stads YouTube-kanal.

Biblioteket

I bibliotekets tjänster hittar du streamade föreläsningar av författare från Sverige eller personer med anknytning till litteratur. Du kan följa boktipsen i bibliotekets Facebookkonto. I renoveringen av huvudbiblioteket har dessutom en scen med ett växlande utbud blivit klar i biblioteket. Biblioteket går också ut till servicehusen.

Idrottstjänsterna

Idrottstjänsterna erbjIdrottstjänsterna erbjuder många olika motionstjänster för seniorer. Verksamheten finns också i servicehusen och vårdhemmen.

Borgå museum

Borgå museum erbjuder ett mångsidigt program för seniorer, t.ex. avgiftsfria eftermiddagsevenemang för seniorer och virtuella guidningar. Guidningar utomhus och föreläsningar med olika teman kan beställas för föreningar i Borgå. En gammaldags koffert finns att låna på biblioteket till servicehusen och vårdhemmen.

Borgånejdens musikinstitut

Borgånejdens musikinstitut erbjuder program för seniorer. Du kan se konserterna på plats eller bekanta dig med Musikinstitutets virtuella konsertutbud.

Borgå konstskola

Borgå konstskola samarbetar med servicehusen. I maj 2022 besöker Konstskolan Äppelbackens servicehus.