Hoppa till innehåll

ACT-coaching åt unga som stöd för välmåendet

I Borgå Navigatorn erbjuds förändringscoaching åt unga i form av ACT-coaching.

I Borgå Navigatorn erbjuds förändringscoaching åt unga i form av ACT-coaching.

ACT kommer från orden acceptance and commitment therapy, berättar ACT-coach och Navigatorsarbetare Leena Thesleff.

– Den unga kan behöva en förändring och hjälp med sina egna verksamhetsmodeller, eller med en känsla. Det är normalt att uppleva exempelvis utmattning, stress eller spänning i sociala situationer. Det är just dessa känslor, det vill säga spänning, ångest, som man kan bearbeta i coachingen. Även överpresterande beteende, samt problem med självkänslan och vardagen kan vara teman som man går igenom i ACT-coachingen, berättar Thesleff.

ACT-coaching är ett verktyg som baserar sig på en inriktning av kognitiv beteendeterapi, och grundar sig i erfarenhet. ACT är en metod som kombinerar beteendeanalys och kognitiv beteendeterapi. Syftet med metoden är att göra kundens liv mer meningsfullt. Den ökar även på flexibiliteten att fungera i livet, trots svåra tankar eller känslor.

Avsikten med ACT-coachingen är att öka kundens välmående. Coachingen består av 6–8 gånger och koncentrerar sig på just det som är viktigt för den unga själv. I bearbetningen övar man på att fokusera sig på stunden och reflektera över de val som leder den unga mot viktiga faktorer och vilka som styr bortåt från dem. Under coachingen övar man på nya färdigheter, arbetar med föreställningar och gör övningar som koncentrerar sig på medvetande och godkännande närvaro. Det är även meningen att skapa egna mål som man rör sig mot med ACT- coachens stöd.

– Målet är att få i gång någon form av positiv förändring i livet. Grunden för ACT-coachingen ligger alltid i den ungas egna önskemål och mål, berättar Thesleff.

– Coachingen hjälpte och kom i rätt tidpunkt. Jag upplevde ett tydligt lyft i sinnesstämningen. Jag fick ny energi och blev mer förhoppningsfull inför framtiden, berättar en ung som deltagit i coachingen.

Man kan delta i ACT-coaching på Navigatorn enligt coronasäkerhetsföreskrifterna, eller på distans. Coachingen är gratis och man behöver bara ta med sig ett öppet sinne och intresse att öva på nya färdigheter.

Coachingen är på finska.

Tilläggsuppgifter:

Borgå Navigators ACT-coach Leena Thesleff

tfn 040 190 5736, leena.thesleff@porvoo.fi