Hoppa till innehåll

Alla 16 år fyllda får boka vaccinationstid

I Borgå utvidgas coronavaccinationerna till alla personer över 16 år.

I Borgå utvidgas coronavaccinationerna till alla personer över 16 år.

Tidsbeställningen för 16–29-åriga öppnas måndagen den 31 maj klockan 16. Den nedre åldersgränsen är födelsedagen, inte födelseåret.

För bokning finns rikligt med vaccinationstider, och nya tider öppnas vartefter tiderna fylls. Vaccinationer ges även under kvällar. Vaccinet är Pfizer Biontech.

Vaccinationstider finns också för de ålders- och riskgrupper som påbörjats tidigare.

– Hela vuxenbefolkningen står nu i vaccinationstur. Borgåborna har varit aktiva alltid då när en ny åldersgrupp har öppnats. Vi önskar att aktiviteten fortsätter och vi får en bred vaccinationstäckning, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

– Efter den första vaccindosen är det viktigt att fortsättningsvis hålla säkerhetsavstånd, använda munskydd och sörja för en god handhygien. Den första vaccindosen skyddar en del mot en allvarlig sjukdomsform men först efter den andra vaccindosen är skyddet bra, påminner Silvennoinen. 

Tidsbeställning i första hand elektroniskt

Vaccinationstid beställs i första hand elektroniskt på adressen coronavaccinbokning.fi. För tidsbeställning behövs bankkoder eller mobilcertifikat. Om lediga tider inte syns i tjänsten, måste man återkomma senare. Boostervaccinationstiden bokas samtidigt som den första vaccinationstiden.

Om elektronisk tidsbeställning inte är möjlig, får man en vaccinationstid också per telefon. Tidsbeställningsnumret är 040 145 5000. Numret har en återuppringningstjänst. Ring bara en gång och vänta på att vi ringer tillbaka.

Vaccinationerna ges i Konstfabriken

Vaccinationerna i Konstfabriken, Västra Alexandersgatan 1. Ingång från huvuddörrarna på Västra Alexandersgatan eller Alexandersskvären på innergården. Under vaccinationsdagarna får man parkera två timmar gratis med parkeringsskiva på Konstfabrikens parkeringsområden, i parkeringshallen samt på stadens parkeringsrutor på Kokonvägen.

Anvisningar inför vaccinationen

  • Personuppgifterna kontrolleras före vaccinationen.
  • Kom högst 10 minuter före din tid.
  • Efter vaccinet stannar du för observation i 15 minuter.
  • Kom till vaccineringen endast om du är frisk. Vid behov kan tiden avbokas på tidsbeställningsnumret 040 145 5000.
  • Sörj för säkerhetsavstånd och noggrann handhygien.
  • Användning av munskydd rekommenderas starkt.