Hoppa till innehåll

Ändrade trafikregleringar på Metsäpirttivägen på grund av byggande av kommunalteknik i Sköldvik företagsområde

I närheten av Nyby småindustriområde har kommunaltekniken sanerats sedan mars 2021. Nu inleds nybyggnadsarbetena på Metsäpirttivägen.

I närheten av Nyby småindustriområde har kommunaltekniken sanerats sedan mars 2021. Nu inleds nybyggnadsarbetena på Metsäpirttivägen.

Gatuområden måste stängas av på grund av nybyggnads- och saneringsarbetena, och den allmänna trafiken styrs förbi arbetsområdet med trafikljus och reglering av förkörsrätten.

Arbetena på Metsäpirttivägen framskrider ett avsnitt åt gången. En trygg och fungerande förbindelse ordnas till alla fastigheter under arbetena. Med de ändrade trafikregleringarna på Metsäpirttivägen kan kommunaltekniken saneras snabbt och tryggt. Då den allmänna trafiken i entreprenadområdet förbjuds, säkerställs arbetets och trafikens smidighet för arbetstagarna och företagarna i området.

Trafiken stängs av första gången 16.8.2021. Företagarna i området informeras varje vecka om hur arbetena framskrider, om uppdatering av tidtabellerna och om trafikregleringarna. Avsikten är att arbetena i närheten av Nyby småindustriområde blir färdiga i slutet av år 2022.

Entreprenören svarar för entreprenadområdet, trafikstyrningen under arbetet, underhållet samt för informeringen om byggarbetena. Det strävas efter att minimera de olägenheter byggarbetena medför företagarna i området.

Tidtabellerna nedan är riktgivande och preciseras vid behov varje vecka.

Riktgivande tider för stängning av Metsäpirttivägen

1.       Metsäpirttivägen, sektionsintervall 0 – 450, stängt 16.8.2021-31.8.2021

2.       Metsäpirttivägen, sektionsintervall 450 – 500, stängt 31.8.2021-10.9.2021

3.       Metsäpirttivägen, sektionsintervall 500 – 620, stängt 10.9.2021-20.9.2021

4.       Metsäpirttivägen, sektionsintervall 620 – 800, stängt 20.9.2021-5.10.2021

Arbetena på Nybyvägen, vilka inleddes tidigare, fortsätter som planerat.

Ytterligare information om byggandet i Sköldvik företagsområde:
https://www.borga.fi/byggandet-av-kullo-foretagsomrade
https://www.borga.fi/skoldviken