Gå till innehåll

Beviljade lov och tillstånd 25.1.2022

Beviljade lov och tillstånd 25.1.2022

Av byggnads- och miljönämnden 25.1.2022 behandlade lov finns till påseende på internet under adressen; www.borga.fi. Tilläggsinformation fås vid behov från byggnadstillsynens kundbetjäning rakennusvalvonta@porvoo.fi eller genom att kontakta områdets byggnadsinspektör per telefon/e-post.

Beslut

28.1 – 2.3.2022