Hoppa till innehåll

Beviljade lov och tillstånd 28.3.2023

Av tillstånds- och tillsynsnämnden 28.3.2023 behandlade lov finns till påseende på internet under adressen; www.borga.fi. Tilläggsinformation fås vid behov från byggnadstillsynens kundbetjäning rakennusvalvonta@porvoo.fi eller genom att kontakta områdets byggnadsinspektör per telefon/e-post.

Anslagen 31.3 – 3.5.2023