Hoppa till innehåll

Beviljade lov, tillstånd och beslut 10.3.2023

Protokoll över beslut fattade av ledande byggnadsinspektör, byggnadsinspektörer och VVS-inspektör 10.3.2023, finns till påseende på internet. Tilläggsinformation fås vid behov från byggnadstillsynens kundbetjäning rakennusvalvonta@porvoo.fi eller genom att kontakta områdets byggnadsinspektör per telefon/e-post.

Anslagen 14.3 – 29.3.2023