Gå till innehåll

Beviljade lov, tillstånd och beslut 15.6.2022

Beviljade lov, tillstånd och beslut 15.6.2022

Protokoll över beslut fattade av byggnadstillsynschefen, ledande byggnadsinspektören, byggnadsinspektörerna samt VVS-inspektören 15.6.2022 finns till påseende på internet under adressen; www.borga.fi. Tilläggsinformation fås vid behov från byggnadstillsynens kundbetjäning rakennusvalvonta@porvoo.fi eller genom att kontakta områdets byggnadsinspektör per telefon/e-post.

Anslagen 17.6. – 4.7.2022