Hoppa till innehåll

Beviljade lov, tillstånd och beslut

Protokoll över beslut fattade av byggnadstillsynschef, ledande byggnadsinspektör, byggnadsinspektörer och VVS-inspektör 29.3.2023, finns till påseende på internet under adressen; www.borga.fi. Tilläggsinformation fås vid behov från byggnadstillsynens kundbetjäning rakennusvalvonta@porvoo.fi eller genom att kontakta områdets byggnadsinspektör per telefon/e-post.

Anslagen 31.3 – 17.4.2023