Hoppa till innehåll

Beviljade lov, tillstånd och beslut 28.2.2024

Protokoll över beslut fattade av ledande byggnadsinspektör, byggnadsinspektörer och VVS-inspektör 28.2.2024 finns till påseende på internet under adressen; www.borga.fi. Tilläggsinformation fås vid behov från byggnadstillsynens kundbetjäning rakennusvalvonta@porvoo.fi eller genom att kontakta områdets byggnadsinspektör per telefon/e-post.

Anslagen 1 – 18.3.2024