Gå till innehåll

Beviljade lov, tillstånd och beslut 6.6.2022

Beviljade lov, tillstånd och beslut 6.6.2022

Protokoll över beslut fattade av byggnadstillsynschefen, ledande byggnadsinspektören, byggnadsinspektörerna samt VVS-inspektören 6.6.2022, finns till påseende på internet under adressen; www.borga.fi. Tilläggsinformation fås vid behov från byggnadstillsynens kundbetjäning rakennusvalvonta@porvoo.fi eller genom att kontakta områdets byggnadsinspektör per telefon/e-post.

Beslut

Anslagen 8 – 23.6.2022