Gå till innehåll

Bildningssektorn 19.5.2022

Bildningssektorn 19.5.2022

Bildningsnämndens protokoll 19.5.2022 finns till påseende 17.6.-7.7.2022 på stadens webbsidor www.borga.fi/förvaltning/föredragningslistor och protokoll.

Anslagen 16.6.-7.7.2022