Hoppa till innehåll

Borgå erbjuder seniorbostäder

Sex bostäder från Äppelbackens Blåsippan-hus reserveras till seniorboende.

Sex bostäder från Äppelbackens Blåsippan-hus reserveras till seniorboende.

Seniorboendet är självständigt boende på hyra i egen bostad antingen utan tjänster eller med stödtjänster och/eller hemvård. Förutom den egna bostaden har man tillgång till gemensamma utrymmen där man kan spendera tid och umgås tillsammans med andra boende.

Målet med seniorboende är att erbjuda en trygg, trivsam och tillgänglig bostad för äldre personer i närheten av deras närstående, fungerande service och trafikförbindelser. Seniorboende hjälper äldre att klara sig i vardagen, minskar ensamhet och otrygghet samt ökar gemenskap och delaktighet. 

– Blåsippans läge och möjligheter i den omedelbara närheten av Äppelbackens servicecenter är idealiska för seniorboende. Sex bostäder på en våning i Blåsippan tas i användning som seniorbostäder, berättar servicechef Krister Lindman.

– På våningen finns tre enrummare och tre tvårummare. De boende har möjlighet att använda tjänsterna i Äppelbackens servicecenter, såsom gymmet, simbassängen, kaféet och matsalen. I närheten finns matbutik och andra tjänster i centrum, fortsätter Lindman.

De äldre som fyllt 75 år kan ansöka om seniorboende

Den som ansöker om en seniorbostad ska ha fyllt 75 år. Bostäderna hyrs ut till äldre personer som till exempel känner sig ensamma eller otrygga och som kan dra nytta av gemenskapen i seniorboende. Äldre kan ansöka om seniorbostad också om till exempel bristen på hiss till den nuvarande bostaden eller bostadens otillgänglighet orsakar servicebehov. 

– Hyresgästerna till seniorbostäderna väljs på basis av deras helhetssituation, preciserar Krister Lindman.

Mera information om seniorboende fås av Sanna Nykänen, ledare för serviceboende vid Äppelbacken. Ansökningsblanketten finns på Borgå stads webbsidor på adressen www.borga.fi/boendeformer (Seniorboende).

Seniorbostäderna ger fler boendeformer

Då antalet äldre personer ökar behövs nya former av boende, vilka motsvarar de äldres servicebehov och förändringar i behoven. Stadsfullmäktige ställde som ett bindande mål för stadens äldreomsorg och handikappservice år 2020 att Borgå börjar erbjuda seniorboende. Ärendet har beretts under början av året och social- och hälsovårdsnämnden beslutade vid sitt möte 14.5 att reservera sex bostäder i Blåsippan-huset i Äppelbackens servicecenter för seniorboende.

Verksamheten i Äppelbacken utvecklas hela tiden och genom att reservera en del av bostäderna för seniorboende livas verksamheten i servicecentret upp och görs mera mångsidig, samtidigt som staden kan erbjuda en ny form av boende för äldre Borgåbor.

Tilläggsinformation:

  • servicechef Krister Lindmantfn 040 575 7758, krister.lindman@porvoo.fi
  • ledare för serviceboende Sanna Nykänentfn 040 861 1208, sanna.nykanen@porvoo.fi