Hoppa till innehåll

Coronaläget är fortfarande svårt, också i Borgå slopar man att sätta i karantän de som exponerats och smittspårningen koncentreras

Coronaläget är fortfarande svårt i Borgå. Förra veckan (vecka 1) bekräftades 684 nya fall av positiv coronavirussmitta i Borgå. Incidenstalet är 2327,8 utifrån antalet smittor under de två senaste veckorna. Ungefär en tredjedel av de utförda testerna är positiva.

Stadens ledningsgrupp beslutade vid sitt möte på tisdagen den 11 januari att man också i Borgå tar i bruk den ny praxis för karantän och smittspårning som flera andra kommuner i Nyland tagit i bruk enligt pressmeddelandet måndagen den 10 januari.

– Smittspårningen koncentreras till hälso- och sjukvårdens enheter, vårdinrättningar och boendeenheter för riskgrupper. I andra situationer, såsom i familjer, på arbetsplatser, i skolor och inom småbarnspedagogiken slopar man att sätta i karantän de som exponerats, berättar infektionsläkare Jeff Westerlund.

Fram till tisdagen den 11 januari sköts konstaterade smittfall fortfarande enligt den tidigare praxisen, men den kan ta tid innan alla har kontaktats.

I fortsättningen skickas anvisningar per sms till dem som genom laboratorietester konstaterats ha coronavirussmitta, och för dem kan vid behov fattas ett beslut om isolering enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Det rekommenderas att de exponerade agerar på eget initiativ för att minska risken för smitta.

– Minskning av antalet kontakter och ett ansvarsfullt handlande från kommuninvånarnas sida är nödvändigt för att stävja ökningen av antalet smittor. Det är nu viktigare än någonsin att även med lindriga symtom stanna hemma och informera sina egna närkontakter om risken för exponering, konstaterar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

På grund av belastningen av testningskapaciteten ska personer med milda symtom inte söka sig till laboratorietester, om personen inte hör till en riskgrupp när det gäller coronavirus.

– De andra kan ta ett hemtest, säger Jeff Westerlund.

Borgå stad informerar på onsdagen närmare om den nya praxisen i skolorna och inom småbarnspedagogiken.

– Vi utarbetar anvisningar för hemmen om hur man ska gå till väga vid smitta och exponeringar så att smittor kan hållas under kontroll, konstaterar bildningsdirektör Sari Gustafsson.

Pressmeddelande från infektionsläkare i Nylands kommuner