Hoppa till innehåll

Coronaläget har försämrats i Borgå

Coronaläget i Borgå har försämrats. Förra veckan (vecka 42) steg incidenstalet igen över hundra, och det har skett massexponeringar i skolor och daghem. Smittspårningen fungerar tills vidare bra, men den har tidvis varit mycket belastad.

Coronaläget i Borgå har försämrats. Förra veckan (vecka 42) steg incidenstalet igen över hundra, och det har skett massexponeringar i skolor och daghem. Smittspårningen fungerar tills vidare bra, men den har tidvis varit mycket belastad.

– Som tur har vaccinationstäckningen stigit bra i Borgå, och nu har 80 procent av befolkningen över 12 år fått även den andra vaccindosen. Vaccinationstäckningen är ändå högre i de äldre åldersgrupperna och därför uppmanar jag speciellt 20–30-åringar att vaccinera sig, betonar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen. 

När kan ett barn återvända till daghem eller skola efter en infektion?

– Den senaste tiden har vi fått många frågor om när ett barn kan återvända till daghem eller skola efter en infektionssjukdom, berättar bildningsdirektör Sari Gustafsson.

– Det är viktigt att komma ihåg att barn som får symptom på en virusinfektion inte ska gå till skola eller småbarnspedagogik. Vi följer THL:s anvisningar för när barnet kan återvända till skola eller daghem, fortsätter Gustafsson.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd THL:s anvisningar kan barnet återvända till skola eller småbarnspedagogik när barnet tydligt håller på att bli bättre och symptomen minskar. I THL:s anvisningar konstateras att:

  • ”Precis som vid andra virusinfektioner minskar smittsamheten även vid corona snabbt efter att symtomen har börjat. Eftersnuva eller -hosta kan fortsätta länge efter en luftvägsinfektion.
  • Om ett barn har allergisk snuva, nyser sporadiskt eller om näsan börjar rinna då barnet går ut men symtomen upphör inomhus, kan barnet enligt vår rekommendation gå till skolan eller småbarnspedagogiken, förutsatt att barnets allmäntillstånd i övrigt är normalt och inga infektionssymtom förekommer.
  • Skolan eller småbarnspedagogiken får inte kräva intyg över negativt test.”

Covidintyg vid Teleks konsert

Staden kräver covidintyg, s.k. coronapass, vid Teleks konsert i Konstfabriken den 31 oktober. Alla som köpt biljett har informerats om detta.

– Användningen av covidintyget baserar sig på att det är fråga om ett evenemang med åldersgränsen 18 år och restaurangservering. För ett sådant evenemang gäller statsrådets restriktioner för restauranger, säger stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

I stadens övriga verksamhet eller evenemang krävs tills vidare inte covidintyg.