Hoppa till innehåll

Coronaläget i Borgå har försämrats avsevärt

Antalet coronasmittade har ökat snabbt i Finland de senaste veckorna trots de införda restriktionerna, och belastningen på sjukvården och intensivvården har börjat öka kraftigt.

Antalet coronasmittade har ökat snabbt i Finland de senaste veckorna trots de införda restriktionerna, och belastningen på sjukvården och intensivvården har börjat öka kraftigt.

Antalet smittade ökar nu snabbt också i Borgå.

– I januari konstaterades 64 smittfall i Borgå och i februari 60 stycken. Under de första dagarna i mars har redan konstaterats 34 smittfall. Dessutom är det redan flera som har insjuknat i den virusvariant som sprids snabbare, berättar chefläkare Kati Liukko. 

Största delen av de smittfall i Borgå, vilkas ursprung har gått att spåra, kommer för tillfället från personer som bor i samma hushåll, arbetsplatser, hobbyer, privata tillställningar, utlandsresor och från den smittades övriga närmaste krets. Det här året har smittkällan gått att spåra i ungefär 70 procent av fallen.

– Borgå har hittills lyckats bra med bekämpningen av coronan, men nu är situationen oroväckande. Vi har lyckats bra med smittspårningen, men tidvis har det förekommit belastning i smittspårningsarbetet, och vi har därför rekryterat mera personal till smittspårning. Om antalet smittade ökar kan det ändå leda till betydande svårigheter, betonar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Om hälsomyndigheternas kontaktande av smittade och exponerade fördröjs, kan smittan spridas ännu snabbare. Då belastas sjukvården och smittan kan spridas också till riskgrupper, och antalet dödsfall kan öka.

– Vi måste fortfarande orka använda munskydd och följa hygienanvisningar samt alla coronarekommendationer- och restriktioner som gäller i vårt område, även om det känns tröttsamt. Bekämpningen av coronan är ett samarbete, och där behövs vi alla, vädjar Silvennoinen. 

Regionförvaltningsverkets beslut begränsar användningen av lokaler i Borgå

– Regionförvaltningsverket i Södra Finland har utvidgat sitt beslut om stängning av utrymmen så att det gäller även Borgå den 8–14 mars. Beslut gäller på ett omfattande sätt både offentliga och privata sektorns utrymmen, bland annat utrymmen för lagsport, gruppträning, gym, dansplatser och allmänna utrymmen i köpcentra, berättar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Enligt regionförvaltningsverket är det ändå möjligt att använda utrymmen inomhus om där samtidigt vistas högst tio kunder eller deltagare. Motsvarande gräns för kundantalet i utomhusutrymmen är femtio. Dessutom kan utrymmena användas för ledd hobbyverksamhet för barn som är födda år 2008 och senare. Beslutet att stänga utrymmena gäller inte professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet.

Om aktören inte begränsar användningen av utrymmena till de tillåtna personantalen, måste utrymmena stängas. Vid användningen av utrymmena ska de nya skyldigheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar om hälsosäkra arrangemang och anvisning av kunder alltid beaktas. Utrymmena kan inte användas om det inte är möjligt att se till hälsosäkerheten.

– Statsrådets proposition om att stänga restauranger den 8–28 mars gäller också Borgå. Dessutom har Borgå redan beslutat att gymnasierna och årskurserna 7–9 övergår till distansundervisning under samma tid, påminner Ujula. 

I Borgå gäller dessutom många andra coronarekommendationer och -restriktioner som fastställts redan tidigare. Den aktuella situationen kan kontrolleras på stadens webbsidor