Hoppa till innehåll

Coronarestriktionerna fortsätter enligt tidigare beslut

Coronarestriktionerna och coronarekommendationerna i Borgå fortsätter enligt tidigare beslut till utgången av januari, beslutade Borgå stads ledningsgrupp vid sitt möte den 14 januari.

Coronarestriktionerna och coronarekommendationerna i Borgå fortsätter enligt tidigare beslut till utgången av januari, beslutade Borgå stads ledningsgrupp vid sitt möte den 14 januari.

– Många föreningar och sällskap har hört av sig och önskat att restriktionerna kunde lindras särskilt när det gäller barns och ungas hobbyverksamhet. Vi diskuterade dessa önskemål länge men i dagsläget kan restriktionerna inte lindras. Vi följer ändå läget aktivt och riktlinjerna kommer att omvärderas om läget förändras, berättar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula. 

Borgå följer i sina coronaåtgärder de nationella anvisningarna och riktlinjerna. Coronaläget har lugnat sig en aning men i Nyland finns det fortfarande en mycket hög risk för spridning. Epidemiläget och behovet av sjukhusvård uppföljs för närvarande intensivt eftersom sjukdomsläget är i flera länder mycket sämre än i Finland. Virusmutationerna väcker särskild oro för mutationerna verkar smitta och sprida sig snabbare än tidigare. Enligt Social- och hälsovårdsministeriet och THL kan epidemiläget också i hela Finland försämras plötsligt och i omfattande utsträckning. 

– I de nationella anvisningarna som gäller dämpandet av epidemin poängterar man att regionerna måste reagera på ett försämrat epidemiläge snabbt och förutseende och att de regionala bekämpnings- och restriktionsåtgärderna är av viktig betydelse när det gäller att hindra smittspridning. När man utvärderar läget i området måste man också beakta smittläget i kringliggande områden och epidemiläget i hela landet, berättar Ujula. 

I anvisningarna sägs det att restriktionsåtgärderna inte får upphävas i förtid utan rekommendationerna och restriktionerna ska lindras efter övervägande, så att inga nya klustersmittor uppstår. 

Staden rekommenderar att också privata aktörer följer samma restriktioner som staden. 

Ledningsgruppen konstaterade dessutom att munskyddsrekommendationen för elever i åk 6 i lågstadieskolorna också gäller elever i åk 5 i det fall att årskurserna har gemensam undervisning. Ledningsgruppen beslutade skjuta upp bänkskuddardagen och gammeldansen i gymnasierna till en senare tidpunkt.