Hoppa till innehåll
corona -

Coronasituationen har försämrats ytterligare i Borgå

Coronasituationen i Borgå är i dagsläget mycket dålig. Förra veckan (vecka 51) konstaterades 194 coronafall. Incidenstalet är utifrån antalet smittor under de två senaste veckorna 651,2, vilket är det överlägset högsta talet under hela epidemitiden. I över hälften av fallen misstänker man omicronvarianten.

Flera hundra personer har exponerats för smittan. Den exakta siffran är ännu oklar eftersom smittspårningen är väldigt svårt belastad och fungerar med flera dygns försening.

– Som även på andra håll, så har vi mycket smittor nu och omicronvarianten sprider sig lätt. Vi uppmuntrar fortfarande alla att agera hälsosäkert. Vid också lindriga symptom ska man stanna hemma och det lönar sig att hålla samlingar småskaliga, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Det är cirka 700 samtal i kö till vaccinationstelefonen. Alla i kön rings upp den här veckan.

Positivt coronavirustest: stanna hemma i isolering i 10 dagar

Social- och hälsovårdssektorn ger anvisningen att en person som fått positivt svar i coronavirustest ska frivilligt stanna hemma i isolering i 10 dagar från att symptomen började. Om man inte har symptom gäller tio dagar efter provtagningen. Man ska frivilligt isolera sig genast när man får ett positivt coronavirustest, redan innan hälsovårdscentralen tar kontakt. Också familjemedlemmar bör stanna hemma i frivillig karantän i 10 dagar från den dag den insjuknades symptomen började, eller ifall inga symptom, från provtagningsdagen. Smittspårningen tar kontakt med fördröjning.

Officiellt beslut om isolering och karantän görs senare och de skickas till de berörda. Om du är väldigt sjuk och i behov av att en läkare bedömer situationen, tag kontakt med hälsovårdscentralen, tfn 019 520 4351. Under kvällar och veckoslut, ring Jourhjälpen, tfn 116 117.

Ledningsgruppen preciserade restriktionerna

Borgå stads ledningsgrupp samlades måndagen den 27 december och preciserade begränsningar som gäller lokaler så att restriktionerna gäller utöver inomhusmotionslokaler också andra lokaler som staden hyr ut för hobby- och rekreationsverksamhet, så som lokaler i t.ex. Lundagården, Äppelbackens servicecenter och Gammelbacka välfärdscenter, samt alla andra möteslokaler som staden hyr ut till utomstående. Dessa lokaler hyrs inte ut fram till 10.1.2021.

Nyårsaftonens fyrverkeri avlossas framför Konstfabriken 31.12 kl. 19. men något egentligt publikevenemang ordnas inte. Fyrverkeriet pågår i fem minuter och är planerat att synas över ett så vitt område som möjligt. Fyrverkeriet syns långt och på vardera sidan om ån. Håll tillräckliga avstånd och undvik trängsel.

Om fortsatta restriktioner beslutas och informeras första veckan i januari.