Hoppa till innehåll

Coronavaccinationerna av alla 12–15-åringar börjar

Coronavaccinationerna av friska 12–15-åringar börjar i Borgå torsdagen den 12 augusti.

Coronavaccinationerna av friska 12–15-åringar börjar i Borgå torsdagen den 12 augusti.

Den nedre åldersgränsen för vaccinationen är födelsedagen, inte födelseåret. Tidsbeställningen öppnas tisdagen den 10 augusti klockan 10 på adressen coronavaccinbokning.fi.

De första cirka 200 vaccinationstiderna är torsdagen den 12 augusti. För augusti finns för tillfället sammanlagt cirka 900 vaccinationstider för 12–15-åringar, vilket räcker till cirka hälften av åldersgruppen. Staden informerar när de följande vaccindoserna bekräftas och nya tider öppnas för bokning.

Vaccinationstider finns från morgon till kväll och vaccinet är Pfizer Biontech. I augusti ges vaccinen ännu i Konstfabriken.

– Det är viktigt att man söker sig till vaccinationen. Alla 12–15-åringar får sin första vaccindos så snabbt som möjligt. Liksom gällande vaccinationerna av vuxna önskar vi tålamod att vänta, om man inte lyckas få en vaccinationstid i den första satsen, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Tidsbeställningen görs i första hand elektroniskt

Vaccinationstiden beställs på adressen coronavaccinbokning.fi

Vårdnadshavaren kan beställa vaccinationstiden på barnets vägnar, om barnet inte har egna bankkoder eller mobilcertifikat. Om den elektroniska tidsbeställningen ändå inte är möjlig, kan tiden också beställas på numret 040 145 5000. Numret har en återuppringningstjänst. För telefonkön reserveras en del tider. Om det inte finns lediga tider i den elektroniska tidsbeställningen, kan en tid inte fås snabbare genom att ringa till tidsbeställningsnumret.

En underårig kan i regel själv besluta om tagande av coronavaccinet. Om barnet inte självt kan besluta om vaccineringen eller om en yrkesperson inom hälsovården anser att barnet på grund av sin ålder eller utvecklingsnivå inte kan besluta om sin vård, behövs det för tagande av vaccinet samtycke av alla vårdnadshavare. Blankett

Man får vaccinera sig också under skoldagen

Vaccinationstider finns också under barnens skoldag. Vårdnadshavaren anmäler om frånvaro via Wilma och svarar för barnet under frånvaron, på samma sätt som t.ex. vid tandläkarbesök.

– Med tanke på allas säkerhet är det viktigt att även denna åldersgrupp får sitt vaccin. Vi uppmuntrar vårdnadshavarna att boka de vaccineringstider som finns. Man får ta vaccinet också under skoldagen, bara man meddelar om detta till klassföreståndaren och lektionens lärare via Wilma, säger utbildningsdirektörerna Jari Kettunen och Rikard Lindström.

Anvisningar till vaccineringen

  • Personuppgifterna kontrolleras i vaccineringsstället t.ex. på FPA-kortet eller passet
  • Man får infinna sig på platsen tidigast 10 minuter före vaccineringstid.
  • Efter vaccineringen ska man stanna i observation för 15 minuter.
  • En ledsagare kan vid behov komma med till vaccineringen.
  • Vaccinen räcker bara till personer som har beställt tid.
  • Man får komma till vaccineringen bara om man är frisk. Vid behov kan man avboka vaccineringstiden på tidsbeställningsnumret 040 145 5000.
  • Att använda munskydd på vaccineringsplatsen rekommenderas starkt.
  • Sörj för handhygien och säkerhetsavstånden.
  • Vaccineringen är avgiftsfri för alla.