Hoppa till innehåll

Coronavaccinationerna för friska 35–39-åringar börjar

I Borgå börjar coronavaccinationerna för friska personer födda åren 1982–1986 dvs. 35–39-åriga.

I Borgå börjar coronavaccinationerna för friska personer födda åren 1982–1986 dvs. 35–39-åriga.

Tidsbeställningen för vaccinationer öppnas torsdagen den 20 maj klockan 10. För bokning finns rikligt med vaccinationstider, och nya tider öppnas vartefter tiderna fylls. Vaccinationer ges även under kvällar. Vaccinet är Pfizer Biontech.

Vaccinationstider finns också hela tiden för de ålders- och riskgrupper som påbörjats tidigare.

En del boostervaccinationstider har flyttats

I Borgå ges vaccinationer i Konstfabriken i huvudsak på måndagar, torsdagar och fredagar. Enligt avtal kan enskilda vaccinationsdagar flyttas på grund av Konstfabrikens andra reservationer. Dylika ändringar meddelas veckor eller månader på förhand. Vi strävar efter att ge den nya tiden till samma eller följande vecka som den ursprungliga boostervaccinationstiden. Det är också möjligt att tider behöver flyttas till exempel på grund av orsaker som hänger ihop med vaccinleveranser. Om vaccinationstiden flyttas får man ett textmeddelande från avsändaren HUS. Om den nya tiden inte passar kan man flytta den enligt instruktionerna i meddelandet.

– Tidsbeställningen fungerar i huvudsak smidigt. Vi beklagar ändå att det har förekommit ett mindre antal oklarheter med vaccinationstidpunkten. De gäller till exempel boostervaccinationstider som ursprungligen bokades till Näse hälsostation, påminner Blomberg.

65–69-åriga kan i undantagsfall välja Pfizer i stället för Astra som boostervaccin

THL har gjort en linjedragning om att också 65 år fyllda framöver kan få mRNA-vaccin som boostervaccin även om vaccinationen har påbörjats med Astra Zenecas vaccin. Rekommendationen är ändå fortfarande att 65 år fyllda fortsätter vaccinationsserien med samma coronavaccin som den första dosen, ifall det inte finns medicinskt hinder för användningen av preparatet.

– I Borgå får de 65–69-åriga, vars vaccination har inletts med Astra Zenecas vaccin, också Astra Zeneca som boostervaccin. Vaccinet kan inte bytas ut på vaccinationsplatsen. Om det finns behov att byta till Pfizer Biontechs vaccin ska man avboka tiden enligt instruktionerna i tidsbokningstextmeddelandet och boka en ny tid genom att ringa tidsbeställningsnumret. Om bytet aktualiseras först på vaccinationsplatsen så får man en ny vaccinationstid senare, säger chefläkare Kati Liukko.

Boostervaccinationen ges 10–14 veckor efter den första vaccindosen.

Tidsbeställning i första hand elektroniskt

Vaccinationstid beställs i första hand elektroniskt på adressen coronavaccinbokning.fi. För tidsbeställning behövs bankkoder eller mobilcertifikat. Om lediga tider inte syns i tjänsten, måste man återkomma senare. Boostervaccinationstiden bokas samtidigt som den första vaccinationstiden.

Om elektronisk tidsbeställning inte är möjlig, får man en vaccinationstid också per telefon. Tidsbeställningsnumret är 040 145 5000. Numret har en återuppringningstjänst. Ring bara en gång och vänta på att vi ringer tillbaka.

Vaccinationerna ges i Konstfabriken

Vaccinationerna i Konstfabriken, Västra Alexandersgatan 1. Ingång från huvuddörrarna på Västra Alexandersgatan eller Alexandersskvären på innergården. Under vaccinationsdagarna får man parkera två timmar gratis med parkeringsskiva på Konstfabrikens parkeringsområden, i parkeringshallen samt på stadens parkeringsrutor på Kokonvägen.

Anvisningar inför vaccinationen

  • Personuppgifterna kontrolleras före vaccinationen.
  • Kom högst 10 minuter före din tid.
  • Efter vaccinet stannar du för observation i 15 minuter.
  • Kom till vaccineringen endast om du är frisk. Vid behov kan tiden avbokas på tidsbeställningsnumret 040 145 5000.
  • Sörj för säkerhetsavstånd och noggrann handhygien.

Användning av munskydd rekommenderas starkt.