Hoppa till innehåll

Coronavaccinationerna fortsätter med både tidsbokning och med walk in

Coronavaccinationerna på Konstfabriken fortsätter för alla över 16 år samt för 12–15-åringar som hör till riskgrupper. De båda vaccindoserna kan fås både med tidsbokning och som walk in-vaccination.

Coronavaccinationerna på Konstfabriken fortsätter för alla över 16 år samt för 12–15-åringar som hör till riskgrupper. De båda vaccindoserna kan fås både med tidsbokning och som walk in-vaccination.

68,1 procent av Borgåborna har fått sin första vaccindos och över 35 procent också den andra dosen.

– Vaccinationstäckningen stiger stadigt hela tiden. Vår önskan är fortfarande att speciellt åldersgruppen under 35 nu tar sin första vaccindos. De unga vuxna är den grupp där antalet nya smittor är störst under den senaste tiden, konstaterar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Walk in-vaccinationer

Walk in-vaccinationerna fortsätter under hela augusti månad måndagar, torsdagar och fredagar kl. 10–14. Den mängd vaccindoser som preliminärt reserverats för walk in-vaccinationer i augusti är cirka 50 doser per dag. Walk in-vaccinationerna avslutas när alla doser har givits.

– Walk in-vaccinationerna har fungerat bra. Intresset har varit större än antalet tillgängliga doser, men efter måndagen har kön inte varit speciellt lång. Vaccindoserna verkar ta slut redan på förmiddagen, och vi informerar de köande genast när det börjar set ut att dagens vaccindoser tar slut, berättar servicechef Heli Sjöblom.

Walk in-vaccinationer kan utnyttjas utan tidsbokning antingen för den första vaccindosen eller för den andra dosen. En förutsättning för att få andra dosen är att man fått första dosen minst 8 veckor tidigare. Om vaccinationskunden redan har en tidsbokning för en senare tidpunkt, avbokas tiden i samband med walk in-vaccinationen.

Tillägg i texten 29.7. kl 14:
I fortsättningen uppdaterar vi på stadens internetsida när Walk in-vaccinationstider inte mera finns. Torsdagen 29.7 var alla walk in-tider utdelade före klockan 10.

Tidigareläggning av boostervaccinationstiden

Det är fortfarande möjligt att tidigarelägga tiden för boostervaccination, dvs. den andra vaccindosen, så att den fås tidigast 8 veckor efter den första dosen. Tidigare var tidsintervallet mellan första och andra dosen coronavaccin 12 veckor enligt riktlinjerna från THL.

Det finns enstaka lediga tider för andra vaccindosen. Tider för den andra dosen blir dock lediga under walk in-vaccinationerna och när bokade tider för den andra dosen tidigareläggs.

Tidsbokning eller ombokning till en tidigare vaccinationstid görs på adressen coronavaccinbokning.fi

Tidsbokningar tas också emot per telefon. Telefonnumret för tidsbokning är 040 145 5000. Numret är kopplat till en återuppringningstjänst. Ring endast en gång och vänta på att bli uppringd.  

Coronavaccinationsintyg från Mina Kanta-sidor

Intyg om coronavaccination, senaste coronatestresultat och genomgången coronavirussjukdom kan hämtas från Mina Kanta-sidor. Intyget kan efter behov visas i elektronisk form eller skrivas ut.

Vaccinationsuppgifterna överförs till Mina Kanta-sidor ungefär inom en vecka från vaccinationen.

Det primära sättet att få coronavaccinationsintyget är alltså att logga in på Mina Kanta-sidor, exempelvis med bankkoder eller med mobilcertifikat. Har du inte sådana koder, kan få en pappersutskrift antingen på Näse hälsostation eller på Konstfabriken under en vaccinationsdag. Du kan begära intyget genom att ringa till vaccinationslinjen på numret 040 145 5000. Numret är kopplat till en återuppringningstjänst.

Om uppgifterna om dina vaccinationer inte dyker upp på Mina Kanta-sidor och du behöver intyget, kan du ringa till vaccinationslinjen på numret 040 145 5000. Numret är kopplat till en återuppringningstjänst.

Onödiga kontakter till hälsovården som gäller coronavaccinationsintyget ska undvikas. Om du inte har ett särskilt behov av att få ett intyg, t.ex. för en resa, är det inte nödvändigt att kontakta hälso- och sjukvårdstjänsterna. Problemen i systemet är av nationell omfattning, och arbetet för att lösa dem pågår som bäst.