Hoppa till innehåll

Coronavaccinationerna fortsätter och lediga tider finns

Det finns rikligt med tider till coronavaccinationer i Borgå för alla över 12 år. Tider finns både för den första vaccindosen och för att tidigarelägga tiden för boostervaccin.

Det finns rikligt med tider till coronavaccinationer i Borgå för alla över 12 år. Tider finns både för den första vaccindosen och för att tidigarelägga tiden för boostervaccin.

En extra walk in-vaccinationsdag ordnas den 25 augusti klockan 8.30-19.30, och för den reserveras 500 vaccindoser. Också till de övriga walk in-dagarna finns i fortsättningen fler vaccindoser.

Av Borgåborna har 69,5 procent fått den första vaccindosen och 50,2 procent även den andra vaccindosen.

– Tillgången på vaccin är bra just nu och vi har lagt till rikligt med vaccinationstider för bokning. Vi uppmuntrar alla ovaccinerade att boka en tid eller komma till walk in-vaccinationen, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Boka tid till coronavaccination

Det lönar sig att boka tid till coronavaccination på förhand på adressen coronavaccinbokning.fi. För den elektroniska tidsbeställningen behövs bankkoder eller mobilcertifikat. Tiden kan också bokas genom att ringa numret 040 145 5000. Numret har återuppringningstjänst.

Ännu i augusti ges coronavaccinationerna i Borgå i Konstfabriken. I september fortsätter vaccinationerna på Näse hälsostation.

Walk in-vaccinationer

På Walk in-vaccinationerna kan man få den första eller den andra vaccindosen utan tidsbeställning.

Walk in-vaccineringar ges under hela augusti månad måndagar, torsdagar och fredagar klockan 10–14. Från den 19 augusti finns cirka 150 vaccindoser för varje walk in -vaccinationsdag (tidigare i augusti cirka 50).

En extra walk in-vaccinationsdag ordnas den 25 augusti, och då kan 500 personer vaccineras klockan 8.30-19.30.

Walk in-vaccinationerna avslutas när alla doser har givits. Vaccinationsturerna delas ut i den ordning man kommer till platsen. När alla turer är utdelade, uppdateras informationen till sidan www.borga.fi/coronavaccinering

– Folk har börjat köa redan tidigt och de som har kommit klockan 10 har tyvärr blivit utan vaccination. Nu har vi fått mera vaccindoser till walk in-dagarna, och nu får man lätt sin vaccination antingen via tidsbeställning eller på walk in-vaccinationerna, säger servicechef Heli Sjöblom.

Tidigareläggning av boostervaccinationstiden

Det är möjligt att tidigarelägga tiden för boostervaccination, dvs. den andra vaccindosen, så att den fås tidigast 8 veckor efter den första dosen. Tidigare var tidsintervallet mellan första och andra dosen coronavaccin 12 veckor enligt riktlinjerna från THL.

Tidsbeställning eller tidigareläggningen av vaccinationstiden görs på adressen coronavaccinbokning.fi