Hoppa till innehåll

Coronavirusets inverkan på seniorens vardag

Vi samlade frågor och svar om hur seniorernas dagliga liv och Borgå stads tjänster för seniorer påverkas av coronavirusepidemin.

Vi samlade frågor och svar om hur seniorernas dagliga liv och Borgå stads tjänster för seniorer påverkas av coronavirusepidemin.

Borgå stad ringde upp de äldre

Borgå stad ringde under april-juni till 6257 äldre ortsbor. Först ringdes till över 80-åringar och sedan breddas målgruppen ut till över 75-åringar och till slut till över 70-åringar. Samtalen nådde 91% av hela målgruppen. Samtalen togs väl emot och såväl de äldre som de som ringde gav tjänsten positiv respons. Det var glädjefullt att märka hur mycket hjälp de äldre hade fått av sina släktingar, vänner och grannar under coronavardagen. 53 äldres situation hjälpte servicerådgivningen Rodret att lösa.


Jag är över 70 år. Får jag röra mig utanför mitt hem?

Regeringen ger inte längre någon rekommendation om undvikande av fysiska kontakter för vissa åldersgrupper. När det gäller närkontakter är det dock skäl att fortsättningsvis enligt individuell bedömning och med beaktande av riskfaktorerna följa en återhållsam linje. Det är viktigt att alla följer de allmänna anvisningarna för att minska smittorisken.

Det lönar sig att idka friluftsliv och motion och följa de allmänna anvisningarna.


Jag hör till en riskgrupp och vill inte gå till butiken. Hur ska jag få mat hem?

Många mataffärer erbjuder hemtransport av din matbeställning. Det lönar sig att använda en sådan tjänst.

Kan någon som inte hör till en riskgrupp gå till affären åt dig och lämna matkassen bakom din dörr? Den här exceptionella situationen har lyckligtvis fått många människor att aktivt erbjuda sig att ställa upp som frivilliga och hjälpa seniorer i grannskapet.

Vi samlar information om olika tjänster som företag och organisationer erbjuder just nu:

Tjänster under undantagsförhållanden
 
Om du måste gå till butiken själv, försök undvika rusningstider. Gå till exempel tidigt på morgonen eller tidigt på eftermiddagen. Tvätta händerna genast efter att du har varit i butiken.

En del matbutiker är vissa tider om dagen öppna endast för personer som hör till en riskgrupp.  Du kan kontrollera situationen i din egen butik.

Om du inte kan sköta dina ärenden i affären eller på apoteket på egen hand, kontakta seniorrådgivningen Rodret, tfn 040 676 1414 (må.–fr. kl. 9–15), e-post ruori@porvoo.fi.


Hur skaffar jag mina mediciner?

Du kan beställa hemtransport på apoteket. Du kan också be en annan person köpa mediciner åt dig på apoteket. Den som uträttar ärenden åt dig på apoteket behöver ditt FPA-kort och uppgifter om vilka mediciner som ska köpas.

Du kan också bemyndiga en annan person att uträtta ärenden för dig på apoteket på webbtjänsten suomi.fi.

Om du inte kan sköta apoteksärenden på egen hand, kontakta seniorrådgivningen Rodret, 040 676 1414 (må.–fr. kl. 9–15), e-post ruori@porvoo.fi.


Jag misstänker att jag har blivit smittad av coronaviruset, vad ska jag göra?

Om du bara har lindriga symptom är anvisningen att stanna hemma – gå inte till hälsostationen.

Om symptomen förvärras eller om du har andnöd eller försämrat allmäntillstånd, ring hälsostationen.

Noggrannare instruktioner hittar du på Borgå stads coronasida.

Om du misstänker att du har smittats av coronaviruset kan du göra en bedömning av dina symptom i webbtjänsten Omaolo.


Jag har tidigare bokat tid för icke-brådskande tandvård. Hur går det med min tid?

Icke-brådskande tiderna för tandvårdens patienter som är över 70 år eller som hör till en riskgrupp avbokas. Vi tar kontakt med patienter vars tid avbokas.

Om du behöver brådskande tandvård kan du kontakta munhälsovårdens tidsbeställnings- och rådgivningsnummer 019 520 4330, må.–fr. kl. 8–15.

Kvällar och helger är den brådskande tandvården koncentrerad till Haartmanska sjukhuset i Helsingfors. Ring alltid innan du söker dig till jouren, tfn 09 4717 1110.


Kan jag gå till laboratoriet?

Du kan gå till laboratoriet. Där idkas mycket noggrann hygien. Hemsjukvårdens tjänster är till för personer som inte har funktionsförmåga att röra sig utanför hemmet.


Min närstående får hemvård. Hur ser man till att hemvårdens personal inte sprider smittan?

Inom hemvården gör man allt för att minimera smittspridning i hemmen. Det ingår i hemvårdens normala rutiner. Personalen har nu dessutom fått särskilda anvisningar om hur de kan skydda sig och klienterna mot coronavirussmitta. Vi ser så gott vi kan till att hemvårdaren inte byts ut.


Min närstående är på Näse rehabiliteringscenter. Kan jag fortfarande besöka min närstående?

På grund av coronaepidemin har besöken till Näse rehabiliteringsavdelningar begränsats. Från och med 26.6 tillåts patienternas anhöriga besöka Borgå stads rehabiliteringsavdelningar enligt följande villkor:

  • besök av högst två personer åt gången
  • rekommenderad längd för besöket är 15 minuter
  • besökaren ska använda kirurgiskt mun- och nässkydd som fås från enheten
  • besökaren ska använda handdesinfektionsmedel då hen kommer till avdelningen och patientrummet samt när hen åker därifrån 
  • besökaren får inte ha symtom på luftvägsinfektion
  • besökaren ska komma överens om besöket på förhand med enheten 

Besök av närstående till patienter i terminalvård eller allvarligt sjuka patienter kommer man överens om med enheten. I mån av möjlighet försöker man vara flexibel i dessa situationer.

Alla övriga besök är fortsättningsvis förbjudna. 
  


Min närstående bor i ett serviceboende. Kan jag fortfarande besöka min närstående?

Från början av juni har närstående haft möjlighet att träffa de äldre som bor i stadens servicehem i sk. besöksstugor. Staden har skaffat fyra specialgjorda container till Äppelbackens, Johanna-hemmets, Svalåkerns och Majbergets servicehems gårdar. Besöken skall bokas i förväg, mer info här.


Coronaviruset oroar mig. Var kan jag få hjälp?

Den aktuella situationen med coronaviruset kan ge ångest. Social- och krisjouren i Östra Nyland ger stöd och diskussionshjälp för den som är oroad över sitt eget eller sina närståendes välmående och trygghet på grund av coronavirusläget. Telefonnumret är 040 517 4194.


Sammandraget grundar sig på Esbo stads information för invånare i senioråldern.