Hoppa till innehåll

Coronavirussmitta har konstaterats i Keskuskoulu

Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Keskuskoulu. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering. I skolan har 16 personer exponerats för smittan. 

Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Keskuskoulu. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering. I skolan har 16 personer exponerats för smittan. 

De exponerade eller deras vårdnadshavare har fått ett meddelande om exponeringen via Wilma. Om man inte har blivit kontaktad så har ingen kontakt till den smittade förekommit.    

Hälsovårdsmyndigheterna tar kontakt personligen med de exponerade under helgen eller senast på mondag. 

Skolans verksamhet fortsätter normalt. 

Misstänker du koronavirussmitta? Gör så här.