Hoppa till innehåll

Coronavirussmitta har konstaterats i Albert Edelfeltin koulu 14.3.2021

Coronavirussmitta har konstaterats i Albert Edelfeltin koulu. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering. I Albert Edelfeltin koulu har ungefär 30 personer exponerats för smittan.

De exponerade eller deras vårdnadshavare har fått meddelande om exponeringen. Om man inte har kontaktats så har ingen kontakt till den smittade förekommit.

Hälsovårdsmyndigheterna tar kontakt personligen med de exponerade senast tisdagen 16 den mars. De exponerade försätts i karantän hemma och de får anvisningar om karantän.

Familjemedlemmar till dem som exponerats försätts inte i karantän eftersom de inte haft kontakt med den smittade. Syskon till de som försatts i karantän kan gå till skolan och daghemmet.

Undervisningen för de exponerade eleverna ordnas med avvikande undervisningsarrangemang, t.ex. som distansundervisning, enligt lagen om grundläggande utbildning. Information om de praktiska arrangemangen och om möjligheten att avhämta skollunch ges via Wilma. De övriga eleverna i skolan fortsätter skolgången enligt läsordningen med beaktande av tidigare givna skydds- och hygienanvisningar.

Man ska söka sig till coronatest även vid lindriga symptom

Man ska söka sig till coronatest även vid lindriga symptom. Till coronatestet kan man beställa tid antingen elektroniskt via Coronaguiden dygnet runt eller per telefon i numren 040 547 7764 eller 040 481 0344. Numren betjänar mån–tors. kl. 8–15.30 och fre kl. 8–14.30.

Misstänker du smitta?