Hoppa till innehåll

Coronavirussmitta i Eestinmäen päiväkoti

Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Eestinmäen päiväkoti. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering.

Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats i Eestinmäen päiväkoti. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering.

16 personer i daghemmet har exponerats för smittan. De exponerade eller deras vårdnadshavare har fått information om exponeringen av daghemsföreståndaren. Om man inte har blivit kontaktad så har kontakt med den smittade inte förekommit. Hälsovårdsmyndigheterna tar kontakt personligen med de exponerade i dag. De exponerade försätts i karantän hemma och de får anvisningar om karantän.

Den övriga verksamheten i daghemmet fortsätter normalt. 

Familjemedlemmar till dem som exponerats försätts inte i karantän eftersom de inte haft kontakt med den smittade. Syskon till de som försatts i karantän kan gå till skolan och daghemmet. 

Kom ihåg att undvika närkontakter och använd munskydd i vappfirandet

– Även om vi nu firar vappen måste vi komma ihåg att undvika närkontakter, använda munskydd och iaktta god hand- och hosthygien, betonar social- och hälsodirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Man ska söka sig till coronatest även vid lindriga symptom. Till coronatestet kan man beställa tid antingen elektroniskt via Coronaguiden dygnet runt på adressen koronabotti.hus.fi/sv/ eller per telefon i numren 040 547 7764 eller 040 481 0344. Numren betjänar mån–tors. kl. 8–15.30 och fre kl. 8–14.30.