Hoppa till innehåll

Coronavirussmitta i Linnajoen koulu

Coronavirussmitta har konstaterats i Linnajoen koulu i Borgå. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering. Sammanlagt 22 personer har exponerats för smittan i skolan.

Coronavirussmitta har konstaterats i Linnajoen koulu i Borgå. Den smittade är i hemvård och har försatts i isolering. Sammanlagt 22 personer har exponerats för smittan i skolan.

De exponerade eller deras vårdnadshavare har fått ett meddelande om exponeringen. Om man inte har kontaktats så har ingen kontakt till den smittade förekommit.

Hälsovårdsmyndigheterna tar kontakt personligen med de exponerade senast den 15 augusti. De exponerade försätts i karantän hemma och de får anvisningar om karantän.

Familjemedlemmar till dem som exponerats försätts inte i karantän eftersom de inte haft kontakt med den smittade. Syskon till dem som har försatts i karantän kan gå till skolan och daghemmet.

Undervisningen för de exponerade eleverna ordnas med avvikande undervisningsarrangemang, t.ex. som distansundervisning, enligt lagen om grundläggande utbildning. Information om de praktiska arrangemangen och om möjligheten att avhämta skollunch ges via Wilma. De övriga eleverna i skolan fortsätter skolgången enligt läsordningen med beaktande av tidigare givna skydds- och hygienanvisningar.

Sök dig till coronatest även vid lindriga symptom

Det är viktigt att söka sig till coronatest även vid lindriga symptom. Beställ tid till coronatest antingen elektroniskt via Coronaguiden dygnet runt eller per telefon på numren 040 547 7764 eller 040 481 0344. Numren betjänar mån.–tor. kl. 8–15.30 och fre. kl. 8–14.30.