Hoppa till innehåll

Coronavirussmittor ökar fortfarande snabbt i Borgå

Coronavirussmittorna har ökat snabbt i Borgå under den första hälften av mars. Incidenstalet har stigit till cirka 150, vilket är högre än någon annan gång under hela coronatiden. Hittills i mars har man redan upptäckt 92 smittor, när man i februari upptäckte totalt 60 och i januari 64 smittor.

– Coronavirusläget i Borgå är allvarligt. Tisdagen den 16 mars upptäckte man ett rekordantal smittor, totalt 17 smittor, berättar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Smittspårningen har än så länge fortfarande lyckats bra i Borgå, och man vet smittkällan i cirka 70 procent av smittorna. Massexponeringarna belastar ändå spårningsarbetet kraftigt i dagsläget. 

– Smittorna i Borgå har inte koncentrerat sig i några vissa områden såsom i huvudstadsregionen, utan smittor finns i hela Borgå. Vi alla måste orka iaktta coronaanvisningar: minska kontakter, sörja för säkerhetsavstånden och handhygien samt använda munskydd i alla kontakter utanför familjen, poängterar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen. 

Flera smittor i skolorna

– Just nu är jag extra oroad för skolorna, fortsätter Silvennoinen.

I skolorna i Borgå har man under detta år 13 gånger hos elever eller lärare konstaterat coronavirussmitta som har lett till karantän av flera människor. Under hela epidemin har karantäner förordnats 23 gånger i skolorna.

– Detta är tråkigt för barn och unga som måste gå i karantän och även för deras föräldrar, och också i skolorna orsakar karantän alltid specialarrangemang som försvårar undervisningen, konstaterar bildningsdirektör Sari Gustafsson.

– Massexponeringarna belastar dessutom märkbart smittspårningen, berättar Ann-Sofie Silvennoinen.

Under detta år har smittan upptäckts 5 gånger i daghemmen. Munskyddsanvisningen för daghemmen har blivit strängare. I fortsättningen förutsätts det att även vårdnadshavarna använder munskydd i daghemmens inomhuslokaler.

– Det är viktigt att barn i daghems- och skolåldern tas till coronatestet snabbt och även vid lindriga symptom som tyder på corona. Coronasymptom är bland annat snuva, hosta, halsont, muskelvärk, feber eller olika magsymptom. Man får gå till daghemmet eller skolan bara när man är helt frisk, poängterar Silvennoinen.

Smittor också på byggarbetsplatser

– Ett annat orosmoment är byggarbetsplatserna. I smittspårningen har vi märkt att man på byggarbetsplatserna inte alltid iakttar coronaanvisningar och personalen inte alltid går till coronatest när de får symptom som tyder på corona, konstaterar Ann-Sofie Silvennoinen.

– Man ska inte låta bli att gå till coronatestet för att man är rädd för inkomstbortfall eftersom personer som på grund av coronan försätts i isolering eller karantän är berättigade till dagpenning vid smittsam sjukdom, om de inte kan förvärvsarbeta.

Dagpenningen vid smittsam sjukdom är lika stor som bortfallen lön och den betalas också till företagare och andra än finska medborgare.

–  Man får inte gå till arbetet efter ett negativt coronatestresultat om symptomen fortsätter, för ett negativt coronatest berättar inte helt säkert att den testade inte har corona. Det är bra att på nytt gå till testet efter några dagar, om symptomen ännu fortsätter, påminner Silvennoinen.