Hoppa till innehåll
corona -

En fjärde coronavaccindos för personer med kraftig immunbrist

Tidsbeställningen till en fjärde coronavaccindos för personer med kraftig immunbrist har öppnat.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar fjärde coronavaccindoser till personer som fyllt 12 år som har kraftigt nedsatt immunförsvar. Boosterdosen kan ges när det har gått 3–4 månader sedan den tredje dosen.

Risken att få en allvarlig sjukdom är högre hos personer med kraftig immunbrist än hos den övriga befolkningen. För dem fungerar den fjärde vaccindosen som en booster, som motsvarar den tredje dosen för den övriga befolkningen.

Personer som har fyllt 60 år samt de som hör till de tidigare definierade riskgrupper kan erbjudas tredje vaccindos efter 3 månader efter den andra vaccindosen. Till de personer som är under 60 år och inte tillhör riskgrupper, kan erbjudas tredje vaccindos 4 månader efter den andra dosen.

Tidsbeställning elektroniskt på adressen www.coronavaccinbokning eller per telefon 040 145 5000. Numret har återuppringningstjänst som för tillfället fungerar med fördröjning.

Vad innebär ett kraftigt nedsatt immunförsvar?

Personer med någon av följande sjukdomar eller tillstånd anses ha kraftigt nedsatt immunförsvar:

  • Organtransplantation
  • Stamcellstransplantation
  • Svår eller medelsvår medfödd immunbrist
  • Cancer som behandlas med immunnedsättande läkemedel
  • Behandling av autoimmuna sjukdomar med immunsuppressiva biologiska läkemedel eller JAK-hämmare
  • Dialys och svår kronisk njurinsufficiens
  • Långt gången eller obehandlad HIV
  • Annat svårt immunsuppressivt tillstånd enligt läkares bedömning

I frågor som gäller den egna sjukdomen eller det egna hälsotillståndet är det bra att vända sig till den behandlande läkaren.