Hoppa till innehåll

Enkät om klientnöjdhet inom handikappservice

Borgå stads handikappservice genomför en enkät om klientnöjdhet i september-oktober. Motsvarande enkät gjordes senast år 2018.

Borgå stads handikappservice genomför en enkät om klientnöjdhet i september-oktober. Motsvarande enkät gjordes senast år 2018.

Enkäten skickas per post till alla klienter som har handikappservice i kraft från och med 1 september. Man kan besvara enkäten elektroniskt eller med pappersblankett senast 20 oktober.

I enkäten kartlägger man klienternas nöjdhet angående handikappservice som helhet samt ber om respons om tjänster som var och en klient har beviljats. Dessa tjänster är färdtjänst, personlig assistans, bostadsförändringsarbeten, boendetjänster, arbets- och dagverksamhet, tillfällig vård och närståendevård.

– Vi önskar att klienterna ger oss mycket respons för utveckling av verksamheten, säger handikappservicens ledande socialarbetare Johanna Lindfors.