Hoppa till innehåll

Förhandlingar pågår om Wilenius båtvarv

Arrendetiden för Wilenius båtvarv på Västra åstranden går snart ut. Staden har arrenderat ut varvsområdet till Wilenius Båtvarv rf med ett tidsbundet arrendeavtal.

Nu har staden och varvet kommit överens om att det nuvarande avtalet ska fortsätta till slutet av augusti. Nya förhandlingar pågår nu med föreningen.

Hösten 2019 löste staden in byggnaderna vid Wilenius båtvarv för att komma framåt med genomförandet av planen för Västra åstranden. Staden arrangerade en koncepttävling om funktionerna på Västra åstranden, där också byggnaderna och verksamheten vid Wilenius båtvarv har en roll. Ett anbud om varvsområdet erhölls från Wilenius Båtvarv rf, och nu pågår förhandlingarna om varvets framtid på basis av koncepttävlingen.