Gå till innehåll

Försvarsmakten 1.7 – 8.10.2022

Försvarsmakten 1.7 – 8.10.2022

Nylands regionalbyrå

Uppbådskungörelse 2021
Med stöd av värnpliktslagen (1438/2007) och statsrådets förordning om värnplikt (1443/2007)
ordnas uppbåd inom Nylands regionalbyrås område.

Uppbådskungörelsen
Uppbåd i Nyland
Försvarsmakten

Anslagen 1.7 – 8.10.2022