Hoppa till innehåll

Godkänd detaljplan DP 479

Stadsfullmäktige i Borgå har den 24.4.2024 § 28 godkänt följande detaljplan och detaljplaneändring:

DP 479 Vårdalsängen
Med detaljplanen bildas kvarteren 5731- 5737, gatu-, rekreations- och skyddsgrönområden i stadsdel 10. Ändring av detaljplanen berör del av Östanvägens gatuområde i stadsdel 10.

Anslagen 17.5 – 24.6.2024