Hoppa till innehåll

Godkänd detaljplan DP 549

Stadsfullmäktige i Borgå har den 14.12.2022 godkänt följande detaljplaneändring:

§ 83, DP 549, Fabriksparkens trähus
Stadsdelen 22, kvarter 459, en del av kvarter 451 samt gatu- och rekreationsområdena. Detaljplaneändringen gäller delar av kvarteren 451 och 459 samt gatu- och rekreationsområden i stadsdel 22.

Anslagen 17.1 – 24.2.2023