Hoppa till innehåll

I Borgå har det upptäckts fyra coronavirussmittor, en del av elever och personal i Lyceiparkens skola och Linnankosken lukio försätts i karantän

I Borgå har det upptäckts fyra nya coronavirussmittor torsdagen den 15 oktober. De smittade är i hemvård och de har försatts i isolering.

I Borgå har det upptäckts fyra nya coronavirussmittor torsdagen den 15 oktober. De smittade är i hemvård och de har försatts i isolering.

Personer som exponerats för smittan söks just nu och de förordnas till hemkarantän. Utöver närstående till dem som fått smittan har bl.a. elever och personal i Lyceiparkens skola och Linnankosken lukio blivit exponerade. 

I Lyceiparkens skola har en klass blivit exponerad för smittan, sammanlagt under 20 elever och 5 personer i personalen. I Linnankosken lukio har uppskattningsvis under 10 studerande och två lärare blivit exponerade. Det slutliga antalet blir exaktare under denna dag. 

De exponerade eleverna, studerandena, deras vårdnadshavare och personer som hör till personalen informeras personligen via Wilma torsdagen den 15 oktober. Hälsovårdsmyndigheter kontaktar dem och ger anvisningar om karantän. Om man inte blir kontaktad och det inte finns något meddelande i Coronablinkern, har eleven eller personen som hör till personalen inte haft kontakt med den smittade. 

Familjemedlemmar till dem som utsatts försätts inte i karantän eftersom de inte haft kontakt med den smittade. Syskon till unga som försatts i karantän kan gå till skolan och daghemmet. 

Skolorna har nu höstlov. Undervisningen för exponerade elever ordnas fr.o.m. måndagen den 19 oktober med avvikande undervisningsarrangemang, t.ex. som distansundervisning, enligt lagen om grundläggande utbildning. De andra klasserna i skolorna fortsätter skolgången enligt läsordningen med beaktande av tidigare meddelade skydds- och hygienanvisningar. 

– Coronaviruset sprider sig nu betydligt snabbare också i Borgå. Om man har ens små symptom på coronavirus, får man inte gå till skolan eller delta i idrottshobbyer eller andra hobbyer och evenemang. Symptom på coronavirussmittan är t.ex. feber, hosta, huvudvärk, muskelsmärta, halsont, snuva, andnöd, förlust av lukt- eller smaksinnet, illamående, diarré eller exceptionell trötthet, poängterar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen. 

– Det finns skäl att alla Borgåbor följer sitt mående. Om det förekommer symptom, ska man ringa till hälsovårdscentralens rådgivningsnummer och söka sig till coronatestet. Det är också mycket viktigt att vi kommer ihåg att iaktta god handhygien och anvisningar om hostning, säkerhetsavstånd och bruket av munskydd, fortsätter Silvennoinen.  

Elektronisk tidsbeställning till coronatestet: https://koronabotti.hus.fi/sv/ 

Telefonlinjer för personer med coronasymptom mån–tors. kl. 8–15.30 och fre kl. 8–14.30: 040 547 7764 eller 040 481 0344.