Gå till innehåll

Influensavaccinationerna inleds den 9 november och tidsbokningen öppnar den 29 oktober

Vaccinationerna mot säsongsinfluensan inleds i Borgå i november.

Vaccinationerna mot säsongsinfluensan inleds i Borgå i november.

Vaccinationstiderna bokas i första hand via det elektroniska tidsbokningssystemet. För att kunna boka tid behöver man bankkoder eller ett annat elektroniskt certifikat.

– När vi vaccinerar efter tidsbokning, undviker vi samlingar av stora folkskaror vid vaccinationstillfällen och då blir väntetiden inte heller så lång, säger avdelningsskötare Jaana Pietiläinen. Om du har fått coronavaccinet, kan du ta influensavaccinet när som helst.

Influensavaccinet är avgiftsfritt för dem som tillhör en riskgrupp:

  • gravida
  • barn i åldern 6 mån–under 7 år
  • personer som fyllt 65 år
  • personer som hör till en riskgrupp på grund av sjukdom
  • personer som börjar fullgöra sin värnplikt eller frivilliga militärtjänst
  • närstående till personer som är speciellt mottagliga för allvarlig influensa, mer information på THL:s webbplats.

Elektronisk tidbokning till influensavaccination börjar 29.10 kl. 10 på adressen https://porvoo.palveluohjain.fi/citizen/. Man kan även boka tid till influensavaccination per telefon från och med den 29.10 kl. 10 genom att ringa numret 040 145 5000 och lämna en begäran om att bli uppringd. Du rings upp senast inom en vecka beroende på antalet samtal. Det räcker med en begäran om att bli uppringd.

Vaccination av vuxna på Näse hälsovårdscentral

Vaccination av vuxna ordnas på Näse hälsovårdscentral från och med den 9 november. Vaccinationstider finns att boka på tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 16–20 samt på lördagar kl. 8.30–18.

Vaccination av barn, familjer och gravida

Barn, familjer och gravida får influensavaccin på rådgivningsbyråerna från och med den 8 november. Om familjen har barn som ska vaccineras kan föräldrarna vaccineras samtidigt med barnen. Elektronisk tidbokning till influensavaccination börjar den 29.10. Du kan även fråga om vaccinationerna under hälsovårdarens telefontid på vardagar klockan 12–13.

Vaccination av skolelever och studerande på läroanstalterna

Elever och studerande bokar tid hos läroanstaltens hälsovårdare för vaccinering. 

Vaccination av andra grupper

Vaccinationen av hemvårdens klienter ordnas av hemvården vid en separat avtalad tidpunkt från och med den 8 november. I närståendevårdarfamiljer kan de som vårdas av närstående samt deras närståendevårdare få vaccin. Mer information från Servicerådgivning Rodret per e-post ruori@porvoo.fi eller telefon 040 676 1414.

Vaccinet är ett effektivt skydd mot influensaSäsongsinfluensan är en luftvägsinfektion orsakad av virus som inte kan botas med antibiotika. Friska människor i arbetsför ålder tillfrisknar vanligtvis från säsongsinfluensan med vård i hemmet. Vissa personer har dock en större risk att insjukna allvarligt.

En allvarlig säsongsinfluensa är kraftig, gör att man snabbt blir sämre och kan leda till sjukhusvård. Influensan kan också vara förenad med lunginflammation orsakad av influensaviruset eller bakterieorsakade följdsjukdomar, bland annat luftrörskatarr och bihåleinflammation.

Det lönar sig att ta influensavaccinet, eftersom vaccinet är det bästa skyddet mot influensan. Största delen av dem som har fått vaccinet undviker influensan. Om man som vaccinerad ändå får influensan är sjukdomen vanligtvis lindrigare och man tillfrisknar snabbare.Forskning har visat att säsongsinfluensavaccinet är säkert. Inga extra biverkningar förväntas. Vaccinet innehåller inget levande virus, så man kan inte få influensan av det.

Influensavaccinet minskar

  • sjukhus- och institutionsvård samt dödsfall orsakade av influensan
  • incidensen av allvarlig influensa
  • följdsjukdomar, såsom lunginflammation och luftrörskatarr
  • influensasmitta: om man inte blir sjuk kan man inte smitta andra.

Skydda dig även mot pneumokocksjukdomar

I samband med influensavaccinet kan man även få ett pneumokockvaccin som skyddar mot lunginflammation, en följdsjukdom till influensan. Vaccinet är avgiftsbelagt för alla vuxna. För barn ingår vaccinet i det nationella vaccinationsprogrammet. Pneumokockvaccinet ger ett livslångt skydd.Recept för pneumokockvaccin kan beställas på hälsovårdscentralens vaccinnummer 040 145 5000 genom att lämna sitt namn och födelsedatum i röstbrevlådan. Receptet för vaccinet skickas elektroniskt och vaccinet kan hämtas på apoteket efter åtta vardagar.

Mer information

Hälsostationen: Jaana Pietiläinen, avdelningsskötare, jaana.pietilainen@porvoo.fi, tfn 0400 860 866

Rådgivningarna och skolhälsovården: Eliisa Roine, servicechef, eliisa.roine@porvoo.fi, tfn 040 519 5871