Gå till innehåll

Kategori: Byggande

Bläddra efter kategori

Byggarbeten av Sköldviks företagsområde börjar i Nyby i Kullo

Byggarbeten av Sköldviks företagsområde börjar i Nyby i Kullo i februari 2021. Borgå stad och affärsverket Borgå vatten låter i enlighet med detaljplanen ”461 Kullo företagsområde” bygga gator, grönområden och ett vattenförsörjningsnät på norra sidan av Sköldviks raffinaderiområde. Till huvudentreprenör har valts Louhintahiekka oy. Arbetena ska bli färdiga i slutet av 2022. Sköldviks företagsområde har […]

Byggandet av strandområdet på Västra åstranden i Borgå börjar

Byggandet av strandområdet på Västra åstranden i Borgå börjar synas och höras i november mellan gångbron och Alexandersgatans bro. På våren utfördes det redan saneringar av förorenad mark. I november börjar områdets stabilisering, dvs. förbättrande av markens bärighet för kommande bruk. På området har det planerats en ny park med namnet Alexpark, som ger stadens invånare mer trivsamma vistelseområden på Västra åstranden.

  • 1
  • 2