Gå till innehåll

Kategori: Familje- och socialtjänster

Bläddra efter kategori

Öppen workshop för invånarna 9.11.2020: hurdana är framtida social- och hälsovårdstjänster i östra Nyland?

Kommunerna i östra Nyland håller på att inleda projekt med temat ”Framtida social- och hälsovårdstjänster i östra Nyland” som ska stärka det redan nu befintliga samarbetet mellan kommunerna i utvecklingen av social- och hälsovårdstjänster. I projekten utvecklar man basservice för områdets invånare med tyngdpunkten bl.a. på rådgivning och handledning för klienter och identifiering av deras behov med låg tröskel.

Social- och hälsovårdsreformen försvagar Borgås, Sibbos och Lovisas ekonomi

Finansieringsmodellen i reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet som är under beredning bemöter kommuner och skattebetalare i östra Nyland på olika sätt. Aktuella beräkningar visar att reformen försvagar den ekonomiska balansen särskilt i Borgå och Sibbo men också i Lovisa med totalt cirka 4,3 miljoner euro. Däremot kommer reformen att stärka ekonomin i Askola, Mörskom, Lappträsk och Pukkila med totalt knappa 600 000 euro. Totalt har regionens kommuner således efter reformen på årsnivån cirka 3,7 miljoner euro mindre pengar, framgår det av en analys som Kommunförbundet har gjort åt Borgå.