Hoppa till innehåll

Kategori: Företag

Bläddra efter kategori

Borgå stad är med i att undersöka möjligheten till drönartransporter i Borgå

Borgå stad har deltagit i en undersökning på uppdrag av utvecklingsföretaget Posintra, som utvärderade potentialen för godstransporter med drönare, dvs. fjärrstyrda luftfartyg, mellan Helsingforsregionen och Borgå samt inom stadsregionen i Borgå.  Baserat på undersökningen skulle den mest optimala lösningen för godslogistik som möjliggörs av drönare inom en snar framtid vara ett mindre logistikcenter i Borgåregionen, […]

Byggarbeten av Sköldviks företagsområde börjar i Nyby i Kullo

Byggarbeten av Sköldviks företagsområde börjar i Nyby i Kullo i februari 2021. Borgå stad och affärsverket Borgå vatten låter i enlighet med detaljplanen ”461 Kullo företagsområde” bygga gator, grönområden och ett vattenförsörjningsnät på norra sidan av Sköldviks raffinaderiområde. Till huvudentreprenör har valts Louhintahiekka oy. Arbetena ska bli färdiga i slutet av 2022. Sköldviks företagsområde har […]

Staden beviljar coronabidrag till kultur- och idrottsorganisationer och aktörer inom grundläggande konstundervisning

I enlighet med ett beslut av stadsfullmäktige beviljar staden ett särskilt coronabidrag till konst-, kultur- och idrottsorganisationer samt aktörer inom grundläggande konstundervisning. Målet är att stöda föreningar och aktörer inom grundläggande konstundervisning att fortsätta och utveckla sin verksamhet under och efter coronapandemin samt att upprätthålla sysselsättningen.

En andra ansökningsomgång för kostnadsstöd till företag har öppnats

En andra ansökningsomgång för kostnadsstöd till företag har öppnats. Kostnadsstödet är avsett för företag vars omsättning har märkbart minskat till följd av coronapandemin och som därför har det svårt att klara av affärsverksamhetens oflexibla lönekostnader och andra kostnader. Den första ansökningsomgången för kostnadsstödet var 7.7–31.8.2020. Regeringen linjerade i sin förhandling i september att företagen borde […]