Gå till innehåll

Kategori: Företag

Bläddra efter kategori

Stöd för ensamföretagare kan ännu ansökas

Det är fortfarande möjligt att ansöka om verksamhetsstöd för ensamföretagare och stödet, som är 2 000 euro, kan ännu beviljas åt nya sökande. Borgå stad har 26.5.2020 mottagit totalt 471 ansökningar om stöd för ensamföretagare, varav 410 har godkänts och satts till betalning, 31 har förkastats och resten är under behandling. Borgå stad har fått en bevillningsfullmakt på drygt 2,7 miljoner euro för statsunderstöd. På basis av bevillningsfullmakten delar staden ut stöd till högst 1 368 ensamföretagare.