Gå till innehåll

Kategori: Företag

Bläddra efter kategori

Över en kvartsmiljon utländska turister i Borgå- och Lovisaregionen i fjol

Ungefär 257 000 utländska turister besökte Borgå- och Lovisaregionen år 2019. Av turisterna kom 16 procent från Ryssland, 56 procent från EU-länderna, 15 procent från Asien och resten, 12 procent från övriga länder. Antalet turister var större än år 2018. Speciellt ökade antalet turister från Asien och EU-länderna. Efterfrågan på turisttjänster har dock minskat med 2,3 miljoner euro i månaden i Borgå- och Lovisaregionen efter det att gränserna stängdes. Uppgifterna framgår av Forsknings- och analyseringscentret TAK:s nya gränsundersökning.

Ansökan om verksamhetsstöd för ensamföretagare fortsätter

Borgå stad har före 4.5.2020 tagit emot sammanlagt 397 ansökningar om verksamhetsstöd för ensamföretagare. Borgå stad har fått en bevillningsfullmakt på drygt 2,7 miljoner euro för statsunderstöd. På basis av bevillningsfullmakten delar staden ut stöd för ensamföretagare till högst 1 368 ensamföretagare. Ansökan pågår ännu och verksamhetsstöd för ensamföretagare kan ännu beviljas för nya sökande.