Gå till innehåll

Kategori: Förvaltning och delaktighet

Bläddra efter kategori

Stadsfullmäktiges beslut 15.6.2022

Stadens organisationsförändring Stadsfullmäktige beslutade att beredningen av Borgå stads organisationsförändring fortsätter enligt stadsstyrelsens förslag så att stadens förtroendemannaorganisation och förvaltningsorganisation från 1.1.2023 är följande: Förtroendemannaorganisationen: Utöver de organ som förutsätts i kommunallagen hör följande i bilagan beskrivna organ till stadens organisation: Livskraftsnämnden Arbets- och näringssektionen Stadsutvecklingsnämnden Tillstånds- och tillsynsnämnden Miljöhälsosektionen Nämnden för växande och lärande […]

Byggnads- och miljönämndens beslut 14.6.2022

Yrkande på rättelse i upphandling av laboratorietjänster för Miljöhälsovården Byggnads- och miljönämnden beslutade förkasta MetropoliLab Oy:s yrkande på rättelse gällande beslut 17.5.2022 § 69 Ansökan om bygglov, Mannerheimgatan 16, centrum Byggnads- och miljönämnden beslutade att bevilja det ansökta bygglovet. Ansökan om bygglov, Nybyvägen 183, Kullo företagsområde Byggnads- och miljönämnden beslutade att bevilja det ansökta bygglovet […]

Stadsutvecklingsnämndens beslut 14.6.2022

Detaljplan Edelfeltstranden i Haiko Stadsutvecklingsnämnden beslutade enhälligt att stadsplaneringen kan fortsätta planeringen utifrån de fastställda planeringsprinciperna. Ramavtal för anskaffning av stenmaterialprodukter Stadsutvecklingsnämnden beslutade enhälligt att ingå ramavtal för anskaffning av stenmaterialprodukter för åren 2022–2024 med de anbudsgivare som uppfyller kriterierna. Följande anbudsgivare väljs som leverantörer inom ramavtalet: Jarmo Toikka Ky (FI05487508)NCC Industry Oy (FI17655150)Peab Industri […]

Stadsfullmäktiges beslut 13.6.2022

Godkännande av bokslutet för år 2021 Stadsfullmäktige beslutade efter omröstning att bokslutet för år 2021 godkänns och att ansvarsfrihet beviljas de redovisningsskyldiga för räkenskapsperioden 1.1.-31.12.2021. Föredragandens förslag vann med rösterna 36–14. Vid omröstningen förlorade Jere Riikonens förslag, enligt vilket investeringsreservationen för Kokon idrottscentrum som är 20 000 000,00 euro ändras till 25 000 000,00 euro. […]

Stadsstyrelsens beslut 13.6.2022

Stadsstyrelsens beslut 13.6.2022 Anvisningar för upprättande av förslag till budget och ekonomiplan för åren 2023–2025 och budgetram för år 2023 Stadsstyrelsen godkände enhälligt anvisningarna för upprättande av förslag till budget och ekonomiplan för åren 2023–2025 och budgetramen för år 2023 samt stadens nya struktur för kostnadsställen som utgångspunkt för budgetberedningen. Stadsstyrelsen beslutade sända budgetramen och […]

Social- och hälsovårdsnämndens beslut 8.6.2022

Social- och hälsovårdsnämnden fick till känna en utredning om läget i beredningen av Östra Nylands välfärdsområde och Borgå stads handikappservice. Social- och hälsovårdsnämnden antecknade aprils social- och hälsovårdens ekonomiska situation för kännedom. Social- och hälsovårdsnämnden beslutade att avvisa yrkandet om rättelse angående 47 § upphandlingsbeslutet den 6 april 2022, eftersom yrkandet om rättelse kom för […]

Stadsstyrelsens beslut 6.6.2022

Stadens organisationsförändring Stadsstyrelsen beslutade efter omröstningar föreslå stadsfullmäktige att beredningen av Borgå stads organisationsreform fortsätts. Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna två ändringar till stadsdirektörens förslag: Ungdomstjänsterna flyttas till sektorn för livskraft från sektorn för växande och lärande. Idrottens tekniska stödtjänster och underhållet och förvaltningen av idrottsbyggnader placeras inom sektorn för livskraft och de bildar en helhet […]

Stadsfullmäktiges beslut 25.5.2022

Stadsstrategin för åren 2022–2025 Stadsfullmäktige beslutade efter omröstningar godkänna Borgå stadsstrategi för åren 2022–2025. Stadsfullmäktige godkände två ändringar till stadsstyrelsens förslag. Stadsfullmäktige beslutade efter omröstning med rösterna 29–22 godkänna Pasi Siltakorpis förslag: Sivulla 14 virke ”Suojelemme vesistöjä sekä vaalimme luonnon monimuotoisuutta ja lähiluonnon säilyttämistä” muutetaan muotoon: ”Suojelemme vesistöjä, soita ja metsiä. Vaalimme luonnon monimuotoisuutta ja […]