Hoppa till innehåll

Kategori: Förvaltning och delaktighet

Bläddra efter kategori

Miljöhälsosektionens beslut 19.5.2022

Miljöhälsosektionens beslut 19.5.2022 Miljöhälsosektionenen behandlade upphävning av föreläggandet att avbryta verksamheten på restaurang Glückauf som ett ärende på mötets tilläggslista. Sektionen konstaterade att Restaurang Glückauf hade genomfört de reparationer som sektionen tidigare hade krävt och att beslutet att avbryta restaurangverksamheten har upphävts. Som övriga ärenden hävde sektionen ett boendeförbud, fastställde ett program för kontrollundersökningar för […]

Bildningsnämndens beslut 19.5.2022

Bildningsnämnden godkände enligt förslagen Borgå stads plan för småbarnspedagogik, anvisningar för klientavgifter inom småbarnspedagogik, försäljningspriser för platser inom småbarnspedagogik, värdet på servicesedeln för daghemsverksamhet samt regler för servicesedlar inom daghemsverksamhet från 1.8.2022. Nedläggning av verksamheten vid enheten för gruppfamiljedagvård på Pellinge från 1.8.2022 Bildningsnämnden beslutade att verksamheten vid gruppfamiljedaghemmet på Pellinge läggs ned från 1.8.2022 […]

Byggnads- och miljönämnden 17.5.2022

Beviljade bygglov (i enlighet med föredragningslistan); Mästarvägen 25, Stadshagen, industribyggnad i tre våningar, inrymmande kontors-, förhandlings-, och personalutrymmen. Våningsyta 1 723 m². Nybyvägen 2, Kullo företagsområde, avhämtningslager med kontors-, förhandlings- och personalutrymmen samt för ett separat tak över lastpallar och sopkärl. Våningsyta 3 142 m². Borrning av jordvärmebrunnar. Lovet har ansökts av Würth Oy. Upphandling av […]

Stadsstyrelsens beslut 16.5.2022

Stadsstrategin för åren 2022–2025 Stadsstyrelsen beslutade efter omröstningar föreslå stadsfullmäktige att fullmäktige godkänner stadsstrategin för åren 2022–2025. Projektplan för Hindhår bildningscentrum Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna projektplanen för Hindhår bildningscentrum. Reservering och försäljning av företagstomten i Sköldviks företagsområde till Neste Abp Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att Borgå stad reserverar och säljer tomt 1 i kvarteret 4012 i […]

Social- och hälsovårdsnämndens beslut 11.5.2022

Social- och hälsovårdsnämnden antecknade social- och patientombudsmannens utredning för år 2021 för kännedom. Social- patientombudsmannen presenterade utredningen vid mötet. Social- och hälsovårdsnämnden beslöt att bevilja bidrag till social- och hälsovårdssektorns föreningar och sökande av sysselsättningsbidrag. Nämnden godkände de östnyländska kommunernas gemensamma anvisning om anslagsbundna stödåtgärder och tjänster enligt lagen om service och stöd på grund […]

Stadsstyrelsens beslut 9.5.2022

Nya tjänster i koncernförvaltningen med anledning av reformer och lagstiftningsändringar på riksnivån Stadsstyrelsen beslutade enhälligt återremittera ärendet för ny beredning. Hansadagarna i Viljandi 3-5.6.2022 Hansadagarna arrangeras i Viljandi 3-5.6.2022. Viljandi stad har inbjudit två representater från Borgå stad att delta i festligheterna. Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att man kan sända förslag av stadens representanter till förvaltningsdirektören. […]