Hoppa till innehåll

Kategori: Förvaltning och delaktighet

Bläddra efter kategori

Stadsstyrelsens beslut 20.4.2020

Stadsstyrelsens beslut 20.4.2020 Daghemmet Skogsstjärnan, godkännande av planerna och kostnadsberäkningen i utkastskedetStadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna planerna och kostnadsberäkningen i utkastskedet för daghemmet Skogsstjärnan. Stadsstyrelsen förutsätter att projektet vidareutvecklas så, att det blir mer ekonomiskt när planeringen framskrider. Eventuella förändringar görs i samarbete med bildningssektorn. Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna Outi Lankias ändringsförslag: man utreder möjligheter att […]

Stadsstyrelsens möte 14.4.2020

Stadsstyrelsen fick för kännedom en utredning av de ekonomiska och funktionella följderna av coronaepidemin. Styrelsen gav anvisningar för den fortsatta beredningen av stadens ekonomiska och funktionella anpassningar. Stadsstyrelsen beslöt enhälligt att anteckna för kännedom de beslut som ledningsgruppen för undantagsförhållanden har fattat. Styrelsen beslöt enhälligt att inte använda sin upptagningsrätt till dessa. Stadsstyrelsens föredragningslista 14.4.2020

Svenskspråkiga utbildningssektionens beslut 7.4.2020

Skolornas undervisningsresurser hålls på samma nivå  Skolornas undervisningsresurser för läsåret 2020-21 skall enligt bildningsnämndens svenskspråkiga utbildningssektion garantera att kvaliteten hålls på samma nivå som detta läsår. Utbildningsdirektörens beslutsförslag gick ut på att stadens försämrade ekonomiska läge på grund av Corona-situationen skall beaktas då planeringen av nästa läsår fortsätter.  Distansundervisningen denna vår kommer enligt sektionen att […]