Hoppa till innehåll

Kategori: Förvaltning och delaktighet

Bläddra efter kategori

Stadsutvecklingsnämndens beslut 11.2.2020

Planen för genomförande av markanvändning Nämnden godkände planen för genomförande av markanvändning 2020 – 2024 och sände den vidare till stadsstyrelsen för kännedom. Utvecklande av centrumområden, kompletterande bebyggelse och populariteten av att bygga våningshus syns i planens betoningar. Ändring av detaljplanen Borgå Energi Nämnden beslutade med åtta röster (Riitta Ahola, Christer Andersson, Laura Karén, Patrik […]

Stadsstyrelsens beslut 10.2.2020

Revidering av koncerndirektivet Stadsstyrelsen beslutade enhälligt föreslå stadsfullmäktige att fullmäktige godkänner koncerndirektivet för Borgå stad enligt stadsdirektörens ändrade förslag. Koncerndirektivet godkänns och iakttas i dotterbolagen och andra sammanslutningar som hör till stadskoncernen. Finansieringsledningen kan vid behov göra korrigeringar och justeringar av teknisk karaktär i direktivet. Stadsdirektören gjorde två ändringar i sitt förslag Ett tillägg till […]

Social- och hälsovårdsnämndens beslut 4.2.2020

Öppnande av ramarraangemanget för upphandling av dygnet-runt-tjänster inom barnskyddet i Nyland Upphandlingen av barnskyddets dygnet runt-tjänster är en gemensam upphandling för kommunerna i Nyland. Upphandlingen genomförs med ett dynamiskt ramarrangemang som efter grundandet öppnas för nya anbud en gång per år.  I samband med detta kan de tidigare valda serviceproducenterna inom ramarrangemanget förbättra sina anbud.  […]