Hoppa till innehåll

Kategori: Förvaltning och delaktighet

Bläddra efter kategori

Stadsstyrelsens beslut 9.5.2022

Nya tjänster i koncernförvaltningen med anledning av reformer och lagstiftningsändringar på riksnivån Stadsstyrelsen beslutade enhälligt återremittera ärendet för ny beredning. Hansadagarna i Viljandi 3-5.6.2022 Hansadagarna arrangeras i Viljandi 3-5.6.2022. Viljandi stad har inbjudit två representater från Borgå stad att delta i festligheterna. Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att man kan sända förslag av stadens representanter till förvaltningsdirektören. […]

Stadsutvecklingsnämndens beslut 3.5.2022

Borgå Parkgatan 1 utkasten till detaljplan läggs fram till påseende Stadsutvecklingsnämnden beslutade enhälligt att detaljplaneutkasten VE1 och VE 2 läggs fram i enlighet med programmet för deltagande och bedömning.Planområdet är beläget vid Mannerheimleden mellan Gamla Helsingforsvägens korsning och Mannerheimgatans bro. Övriga ärenden Sofia Antman föreslog understödd av Pehr Sveholm att fullmäktigemotionen om anläggande av hundskog […]

Stadsstyrelsens beslut 3.5.2022

Koncentrering av förvaltningslokaler, godkännande av projektplanen för Nimbushuset Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna projektplanen om verksamhetslokaler som ska byggas i Nimbushuset. Överlåtelse om tomtdelar, strandkvarteren vid Konstfabriken, Kesko Abp Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att Borgå stad beslutar sälja följande outbrutna områden till Kesko Abp för att bilda tomt 5 i kvarteret 449 enligt den godkända detaljplanen för […]

Miljöhälsosektionens beslut 28.4.2022

Miljöhälsosektionen fastställde förteckningen över allmänna badstränder och en provtagningsplan för badstränder. Förslagen från invånarna om nya stränder som ska tas med i tillsynen utreds och förteckningen kompletteras vid behov senare. Sektionen uppdaterade dessutom sitt delegeringsbeslut och behandlade miljöhälsovårdens kvalitetssyn. Programmet för kontrollundersökningar av terapibassängen i Nickby hälsostation bordlades. Miljöhälsosektionen beslutade dessutom ge följande utlåtanden: Till […]

Stadsstyrelsens beslut 11.4.2022

Ändringar i affärsverket Kungsvägens arbetshälsas verksamhet efter år 2023 Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna slutsatserna i utredningen om produktionen av företagshälsovårdstjänster i Östra Nyland och föreslå stadsfullmäktige att bolaget bildas. Syftet med bolaget är att producera företagshälsovårdstjänster för Borgå stad, Sibbo kommun och Östra Nylands välfärdsområde. Stadsdirektören befullmäktigades att upprätta dokumenten om bildande av bolaget. Bolagets […]

Social- och hälsovårdsnämndens beslut 6.4.2022

Social- och hälsovårdsnämnden antecknade för kän­ne­dom slutrapporten om strukturreformsprojektet. Projektet presenterades närmare under mötet. Alla östnyländska kommuner deltog redan från början i det ge­men­sam­ma strukturreformsprojektet (Borgå, Sibbo, Lovisa, Askola, Lappt­räsk, Pukkila och Mörskom. Projektperioden var 1.7.2020 –31.12.2021. Projektets huvudsakliga mål var att Östra Nyland efter det genomförda utvecklingsarbetet skulle fungera som en enhetlig re­gional helhet […]

Stadsstyrelsens beslut 4.4.2022

Ändringar i affärsverket Kungsvägens arbetshälsas verksamhet efter år 2023 Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna slutsatserna i utredningen om produktionen av företagshälsovårdstjänster i Östra Nyland och föreslå stadsfullmäktige att bolaget bildas. Syftet med bolaget är att producera företagshälsovårdstjänster för Borgå stad, Sibbo kommun och Östra Nylands välfärdsområde. Stadsdirektören befullmäktigades att upprätta dokumenten om bildande av bolaget. Bolagets […]