Hoppa till innehåll

Kategori: Förvaltning och delaktighet

Bläddra efter kategori

Stadsstyrelsens beslut 2.3.2020

Tillsättande av äldrerådet och handikapprådet 2020–2021 Stadsstyrelsen beslutade enhälligt bordlägga ärenden. Plan för genomförande av markanvändning 2020–2024 Stadsstyrelsen beslutade enhälligt anteckna planen för genomförande av markanvändning 2020-2024 för kännedom. I planen för genomförande av markanvändning anges tidsplaner för markanskaffning, planläggning, planering och byggande av kommunaltekniken samt tomtöverlåtelse som behövs för nybyggnad. Dessutom beräknas kostnaderna som […]

Miljöhälsosektionens beslut 25.2.2020

Sektionen behandlade från tilläggslistan föreläggandet med hot om vite för Leipomo Henriksson (Melbia Oy) för bl.a avlägsnande av problemet med skadedjur samt bristerna med städning, byggnadskonstruktioner, underhåll, egenkontroll och förpackningspåskrifter. Sektionen beslöt enhälligt understöda motförslaget och förbjuder verksamheten i livsmedelslokalen helt tills bristerna har korrigerats. Sektionen behandlar ärendet på nytt vid ett extra möte den 5.3.2020 […]

Flygbanan måste fortsätta mot Borgå – banförbindelse till östra Nyland måste tryggas

Meddelande 27.2.2020 Kommundirektörer i östra Nyland: Flygbanan måste fortsätta mot Borgå – banförbindelse till östra Nyland måste tryggas Östra Nyland som i dagsläget inte har någon bantrafik alls får inte glömmas när framtida banförbindelser planeras, poängterar kommundirektörerna i östra Nyland. Kommundirektörerna förnyade vid kommundirektörsmötet den 24 februari kravet som de redan tidigare har framfört. – […]

Stadsfullmäktiges beslut 26.2.2020

Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Oskari Kauppi befrielse från sitt förtroendeuppdrag som ersättare i byggnads- och miljönämnden och välja Ville Matti Ojala som ny ersättare i stället för honom. Stadsfullmäktige beslutade enhälligt bevilja Hanna Kähkönen befrielse från sitt förtroendeuppdrag som ledamot i revisionsnämnden och välja Paula Ojala-Ruuth som ny ledamot i […]