Hoppa till innehåll

Kategori: Val

Bläddra efter kategori

Social- och hälsovårdsreformen försvagar Borgås, Sibbos och Lovisas ekonomi

Finansieringsmodellen i reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet som är under beredning bemöter kommuner och skattebetalare i östra Nyland på olika sätt. Aktuella beräkningar visar att reformen försvagar den ekonomiska balansen särskilt i Borgå och Sibbo men också i Lovisa med totalt cirka 4,3 miljoner euro. Däremot kommer reformen att stärka ekonomin i Askola, Mörskom, Lappträsk och Pukkila med totalt knappa 600 000 euro. Totalt har regionens kommuner således efter reformen på årsnivån cirka 3,7 miljoner euro mindre pengar, framgår det av en analys som Kommunförbundet har gjort åt Borgå.

Stadsdirektörens budgetförslag 2021: Borgås ekonomi hålls i balans tack vare statens coronaunderstöd och exceptionellt höga samfundsskatteintäkter

Borgå stads ekonomi hålls år 2021 nästan i balans tack vare statens coronaunderstöd och exceptionellt höga samfundsskatteintäkter. Staden fortsätter dock att skuldsätta sig på grund av stora investeringar. Det föreslås inga höjningar av inkomst- eller fastighetsskattesatsen nästa år. Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula publicerade sitt budgetförslag tisdagen den 13 oktober. Stadsstyrelsen behandlar förslaget i oktober-november, och fullmäktige fattar beslut om budgeten i november.