Hoppa till innehåll

Kategori: Hälsa och välbefinnande

Bläddra efter kategori

Miljöhälsosektionens beslut 25.8.2022

Miljöhälsosektionen beslutade meddela mjölkgården i Lappträsk ett föreläggande med vite. Föreläggandet gällde rengöring av djur och förvaringsplatser för djur samt upprätthållande av renlighet.  I sitt bemötande till Vasa förvaltningsdomstol rekommenderade sektionen en kartläggning av mikrober som förorsakar sjukdomar, till exempel intestinala virus, som en del av övervakningen vid Vårdö avloppsreningsverks utsläppsplats för renat avloppsvatten. Dessutom […]

personal -

Resursbrist inom den finskspråkiga talterapin lindras med köpta tjänster

Det är för närvarande resursbrist vid Borgå stads finskspråkiga talterapi. Därför köper staden i den mån det är möjligt in all talterapiservice av privata tjänsteleverantörer. Det görs via den medicinska rehabiliteringen för barn.  – Situationen är svår, men vi försöker hela tiden hitta lösningar genom att rekrytera och att anlita köpta tjänster, säger servicechef Eliisa […]